Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 2. marec 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Foto: Milan Maršalka (5x)

Na popud miestnych obyvateliek a obyvateľov mestskej časti Nové Mesto sa pred troma rokmi zrodil multižánrový festival Živé Račko. Už z jeho názvu je jasné, kde sa koná. Od ostatných festivalov sa líši v tom, že aktívne pracuje s miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi. Tohtoročný festival sa konal 10. septembra v obľúbenom mestskom parku na „Račku“ a patril pestrému hudobnému programu, prednáškam, workshopom pre deti aj dospelých, diskusiám na aktuálne témy a nechýbal ani knižný bazár. O tom, ako vznikol festival, s akými problémami sa organizátori najčastejšie stretávajú a aké sú ich plány do ďalších ročníkov, sme sa porozprávali s jedným z organizátorov Pavlom Troiakom.

Z akého popudu vznikol projekt Živé Račko? A ako dlho trvalo, kým ste sa dopracovali od prvotnej idey až k organizácii festivalu?

Už pár rokov som sa pohrával s myšlienkou organizácie mestského festivalu. Navštívil som niekoľko festivalov doma a v zahraničí a spravil som si určitú predstavu. Potreboval som iba nájsť vhodné miesto a osloviť šikovných ľudí. Oboje sa mi podarilo, keďže lepšie miesto ako Račianske mýto ani nemôže byť a našťastie mám v mojom okolí veľmi šikovných ľudí a presne takých som aj oslovil. Mená ako Matúš Čupka, Dan Kollár, Marianna Mašátová Haliaková, Tomáš Halász, Bronislava Milčíková a Marianna Lutková znamenajú šikovnosť a kvalitu v tom, čím prispievajú k organizácii mestského festivalu Živé Račko. 

Tento rok ste pripravili v poradí už tretí ročník festivalu. Ako ho hodnotíte?

Veľmi pozitívne, pretože sme splnili všetky ciele, ktoré sme si dali pred jeho organizáciou. Chceli sme podporiť miestne komunity, rozšíriť povedomie o lokálnych i všeobecných témach, vzdelávať najmä deti a spájať obyvateľov a obyvateľky na tomto mieste. 

Čím sa Živé Račko líši od ostatných podujatí? A prečo je zaujímavé pre obyvateľov a obyvateľky nielen Nového Mesta? 

Živé Račko sa od ostatných festivalov líši v tom, že sa snaží aktívne zapájať miestne komunity. Naši návštevníci a návštevníčky nie sú len pasívni pozorovatelia, naopak, vyzývame ich, aby sa aktivizovali v spoločensky prospešných činnostiach ako je napríklad separovanie odpadu, podpora neziskového sektora v rôznych zbierkach. Vytvárame podmienky na vzdelávanie a zaujímavé diskusie na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti.

Kde nachádzate zdroj vašich inšpirácií pri práci s komunitou, ale aj pri organizácii celého podujatia? 

Zaujímam sa o rôzne projekty, ktoré súvisia s komunitami a aktívne sa angažujem už dlhé roky v rôznych komunitách, čiže v nich nachádzam dostatok inšpirácií. 

S čím sa pri organizácií „potýkate“ a čo by vám do ďalších ročníkov najviac pomohlo? 

Myslím si, že tak ako všetci organizátori aj my máme problém s financiami, ktoré každý rok zháňame prostredníctvom rôznych grantov, dotácií alebo sponzorských príspevkov. Pomohlo by nám, ak by sme našli silného generálneho partnera. 

Určite už pripravujete ďalší ročník. Čo nám o ňom prezradíte?

Ešte je priskoro prezrádzať, čo pripravujeme na ďalší ročník, keďže sme administratívne neukončili ešte tento posledný rok. Dali sme si záväzok skvalitniť zvukovú a svetelnú techniku a verím, že sa mi podarí potvrdiť zaujímavého zahraničného interpreta, ktorého sa snažím dohodnúť už dva roky. 

Boli ste súčasťou Bratislavského kultúrneho leta. Ako hodnotíte jeho programovú skladbu a kultúrnu ponuku v rôznych kútoch Bratislavy?

Veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou Bratislavského kultúrneho leta a veľmi si vážime túto možnosť. Osobne veľmi pozitívne hodnotím vašu programovú skladbu, pretože je multižánrová a každý a každá si v nej vie nájsť to svoje, čo sa mu páči. 

Pri všetkých troch ročníkoch ste sa zapojili do našej otvorenej výzvy o podporu podujatia. Ako hodnotíte spoluprácu s BKIS, odporučili by ste výzvu Open Call ďalším organizátorom?

Spoluprácu s BKIS hodnotím veľmi pozitívne, pretože bez pomoci BKIS, by sme nevedeli zorganizovať náš festival v takej kvalite a rozsahu. Hlavne prvý ročník bol pre nás nesmierne dôležitý a dovolím si tvrdiť, že ak by nám BKIS vtedy nepomohlo s technickým zabezpečením, dnes by sme určite nerobili prípravy na štvrtý ročník. Ak niekto uvažuje o organizácii nejakého podujatia, nech neváha zapojiť sa do vašej výzvy Open Call

Teraz ešte jedna vizionárska otázka. Kde vidíte Živé Račko o päť rokov?

Ťažká otázka, ale bol by som veľmi rád, ak by sme o päť rokov boli súčasťou etablovaných mestských festivalov, ktoré vzbudzujú rešpekt aj vo festivalovej kultúre. Budeme finančne aj organizačne stabilizovaní a hlavne stále zadarmo pre všetky vekové kategórie návštevníkov a návštevníčok.