Kultúrna scéna Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa, situovaný na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, je najstarší verejný park v strednej Európe s rozlohou približne 42 ha. Bol založený na pravom brehu Dunaja v rokoch 1774-76, nachádza sa medzi Novým a Starým mostom. Park prešiel mnohými zmenami, dnešná podoba parku je až z roku 1839.

V súčasnosti má park kultúrno-spoločenskú funkciu, slúži ako miesto oddychu, športu a stretávania sa. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko využíva v parku Kultúrnu scénu na poriadanie svojich kultúrnych podujatí, predovšetkým počas Bratislavského kultúrneho leta, ale tiež počas ďalších mestských festivalov.

Fotografie: Lucia Bubeníková, Katarína Berková, Matej Kotuľa