Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 25. február 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Príspevková organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20.11.2003 a vznikla 1.1.2004 zlúčením organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu. 

BKIS zabezpečuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislavy.

Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev.

Podpora kultúry priamo prispieva k zlepšovaniu kvality života v meste, vytváraniu identity, či zlepšovaniu komunikácie a sociálnej interakcie medzi obyvateľmi mesta.

Súčasťou základnej stratégie podpory kultúry je aj poskytovanie servisu a technickej podpory mestským častiam, mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta SR.

BKIS chce v plnej miere využiť kultúrny potenciál mesta a podporovať kultúrne aktivity na území Bratislavy v takej miere, aby sa stali zásadnou súčasťou DNA mesta, a aby boli zároveň dostupné všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.

BKIS v rámci svojej hlavnej činnosti:

 • poskytuje technicko-prevádzkovú, komunikačnú a priestorovú podporu aktérom a aktérkam zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry prostredníctvom transparentného systému Open Call, cez jednotlivé formuláre zverejnené na webstránke www.opencall.sk
 • organizuje cyklus vychádzok a podcast Rande s mestom;
 • organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi;
 • zabezpečuje dramaturgiu a koordináciu bratislavského festivalu Kultúrne leto;
 • koordinuje prípravu a realizáciu Bratislavských mestských dní v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava;
 • organizuje a zabezpečuje vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave vrátane kultúrneho programu;
 • poskytuje priestory a technicko-prevádzkové výkony na komerčné účely v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 • prevádzkuje objekty vo vlastníctve hlavného mesta:
  • >>> koncertnú a výstavnú sieň Klarisky,
  • >>> bývalé kino Zora v mestskej časti Trnávka.