O nás

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá bola vytvorená na základe rozhodnutia mesta Bratislava 1.1.2004. BKIS je nástupca troch zrušených organizácií – Mestského kultúrneho strediska, Bratislavskej informačnej služby a Parku kultúry a oddychu.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie podujatí
kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Inštitúciu od jej vzniku v roku 2004 viedol riaditeľ Ing. Vladimír Grežo. Od 1.4.2020 pôsobí vo vedúcej funkcii riaditeľky Mgr. Katarína Huliková.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je hlavným organizátorom a producentom najdlhšieho mestského letné festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava, ktorý v roku 2018 predstavil 43. ročník. Cieľom multižánrového festivalu je počas troch mesiacov ponúknuť návštevníkom pestrú paletu hudobných, tanečných či detských podujatí na rôznych miestach hlavného mesta.

Projekt Vianočná Bratislava ponúka pestrú paletu kultúrnych podujatí v predvianočnom období. Hudobno – tanečný a vizuálny program ponúkaný na Hlavnom námestí. Už tradičnou súčasťou je aj výstava vianočných stromčekov, ktoré zdobia žiaci a študenti bratislavských základných a umeleckých škôl na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého. BKIS pravidelne pripravuje aj mikulášske podujatie pre deti v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Neoddeliteľnou súčasťou Vianočnej Bratislavy sú programy pre seniorov a pravidelne prinášame vianočný program aj do mestských častí.

V roku 2018 sme v rámci Mestského divadla P. O. Hviezdoslava (MDPOH), ktoré je našou umeleckou scénou, vstúpili do jubilejnej 10. divadelnej sezóny. MDPOH vo svojich začiatkoch nemalo vlastný repertoár. Snahou dramaturgie bolo ponúknuť návštevníkom divadla tie najlepšie predstavenia slovenských a českých divadiel.

Po desiatich sezónach má MDPOH vlastný repertoár úspešných divadelných predstavení, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube divákov – Tektonika citov, Cirkus Scapin, Perníková dáma, Job Interviews, Zdravý nemocný sú len niektoré divadelné tituly, v ktorých excelujú vynikajúci slovenskí herci mladšej i staršej hereckej generácie. Nechýbajú ani predstavenia pre deti – Tri prasiatka sme odpremiérovali v roku 2012 a Kozu rohatú v roku 2015. Obe divadelné rozprávky sa tešia mimoriadnej obľube divákov a sú takmer vždy vypredané.

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava sa stalo miestom významných projektov a udalostí na pôde kultúry a vzdelávania v našom meste. Je priestorom výnimočných umeleckých zážitkov.