Spolu tvoríme kultúrne mesto

BKIS B

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Sme mestská príspevková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004 zlúčením organizácií Mestské kultúrne
stredisko, Park kultúry a oddychu a Bratislavská informačná služba.

Poslanie

Naším poslaním je skvalitňovať kultúrny život v hlavnom meste prostredníctvom organizovania a systematickej podpory kultúrno-spoločenských podujatí dostupných pre širokú verejnosť na území celej Bratislavy.

Hodnoty

Staviame na hodnotách transparentnosti, diverzity a vzájomného rešpektu. Riadime sa princípmi profesionality, udržateľnosti, decentralizácie a inklúzie.

Organizujeme

BKIS organizuje mestské festivaly s prívlastkom Bratislavské.

Organizujeme a komplexne zabezpečujeme všetky významné celomestské festivaly s prívlastkom Bratislavské a podujatia reprezentujúce hlavné mesto SR Bratislava:

Podporujeme

Podporujeme aktérov zo zriaďovanej kultúry (mestské organizácie, mestské časti) aj nezriaďovanej kultúry (jednotlivci, občianske združenia, neziskové organizácie, neformálne iniciatívy) prostredníctvom transparentného systému podpory Open Call na celom území hlavného mesta SR.

Vzdelávame

Rande s  mestom

Vzdelávame sprievodcov a sprievodkyne po Bratislave prostredníctvom kurzu Sprievodca cestovného ruchu BKIS s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poriadame celoročný cyklus tematických vychádzok so sprievodcami – absolventami kurzu – Rande s mestom, odkrývajúcich históriu mesta, pamiatky, významné osobnosti, či udalosti a legendárne miesta Bratislavy. Pripravujeme podcast Rande s mestom venovaný histórii a zaujímavým tváram Bratislavy.

Spájame

Zvyšujeme dostupnosť kultúry v meste pre všetkých obyvateľov a obyvateľky prostredníctvom decentralizácie a podpory lokálnych projektov, zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, komunitných podujatí, občianskych aktivít v spolupráci s mestskými časťami.

Pripravujeme podujatia pre všetky vekové skupiny. Prispôsobujeme kultúrne podujatia a aktivity špeciálnym potrebám skupín obyvateliek a obyvateľov s rôznymi znevýhodneniami.

Prevádzkujeme

Prevádzkujeme a zveľaďujeme priestory, ktoré hlavné mesto SR Bratislava zverilo do správy BKIS. Priestory vhodné a technicky spôsobilé prenajímame alebo ponúkame v rámci transparentného systému podpory Open Call na organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.

Priestory využívame aj na kultúrne podujatia organizované BKIS.

Sme členom

BKIS sa stalo v roku 2024 novým členom prestížnej Európskej siete kultúrnych centier (ENCC). Toto členstvo je pre nás významným krokom v našej snahe o posilnenie medzinárodných väzieb, výmenu osvedčených postupov a podporu kultúrnej rozmanitosti a inklúzie.

V marci 2024 bolo schválené naše signatárstvo v Charte diverzity Slovensko jej Poradným výborom. Slávnostné privítanie nových signatárov sa uskutoční v rámci Dňa diverzity vo štvrtok 30. mája 2024 v Bratislave, kedy sa aj BKIS oficiálne pripojí k tejto iniciatíve. Týmto krokom sme potvrdili našu pevnú angažovanosť k podpore inklúzie, rozmanitosti a rovnosti v pracovnom prostredí a v spoločnosti ako celku.

BKIS je členom Bratislava Tourist Board.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

BKIS B

Sme mestská príspevková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004 zlúčením organizácií Mestské kultúrne stredisko, Park kultúry a oddychu a Bratislavská informačná služba.

Poslanie

Naším poslaním je skvalitňovať kultúrny život v hlavnom meste prostredníctvom organizovania a systematickej podpory kultúrno-spoločenských podujatí dostupných pre širokú verejnosť na území celej Bratislavy.

Hodnoty

Staviame na hodnotách transparentnosti, diverzity a vzájomného rešpektu. Riadime sa princípmi profesionality, udržateľnosti, decentralizácie a inklúzie.

Organizujeme

Mestské festivaly s prívlastkom Bratislavské:

BKIS organizuje mestské festivaly s prívlastkom Bratislavské.

Podporujeme

Podporujeme aktérov zo zriaďovanej kultúry (mestské organizácie, mestské časti) aj nezriaďovanej kultúry (jednotlivci, občianske združenia, neziskové organizácie, neformálne iniciatívy) prostredníctvom transparentného systému podpory Open Call na celom území hlavného mesta SR.

Vzdelávame

Vzdelávame sprievodcov a sprievodkyne po Bratislave prostredníctvom kurzu Sprievodca cestovného ruchu BKIS s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poriadame celoročný cyklus tematických vychádzok so sprievodcami – absolventami kurzu – Rande s mestom, odkrývajúcich históriu mesta, pamiatky, významné osobnosti, či udalosti a legendárne miesta Bratislavy. Pripravujeme podcast Rande s mestom venovaný histórii a zaujímavým tváram Bratislavy.

Rande s mestom

Spájame

Zvyšujeme dostupnosť kultúry v meste pre všetkých obyvateľov a obyvateľky prostredníctvom decentralizácie a podpory lokálnych projektov, zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, komunitných podujatí, občianskych aktivít v spolupráci s mestskými časťami.

Pripravujeme podujatia pre všetky vekové skupiny. Prispôsobujeme kultúrne podujatia a aktivity špeciálnym potrebám skupín obyvateliek a obyvateľov s rôznymi znevýhodneniami.

Prevádzkujeme

Prevádzkujeme a zveľaďujeme priestory, ktoré hlavné mesto SR Bratislava zverilo do správy BKIS. Priestory vhodné a technicky spôsobilé prenajímame alebo ponúkame v rámci transparentného systému podpory Open Call na organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.

Priestory využívame aj na kultúrne podujatia organizované BKIS.

Sme členom

BKIS sa stalo v roku 2024 novým členom prestížnej Európskej siete kultúrnych centier (ENCC). Toto členstvo je pre nás významným krokom v našej snahe o posilnenie medzinárodných väzieb, výmenu osvedčených postupov a podporu kultúrnej rozmanitosti a inklúzie.

V marci 2024 bolo schválené naše signatárstvo v Charte diverzity Slovensko jej Poradným výborom. Slávnostné privítanie nových signatárov sa uskutoční v rámci Dňa diverzity vo štvrtok 30. mája 2024 v Bratislave, kedy sa aj BKIS oficiálne pripojí k tejto iniciatíve. Týmto krokom sme potvrdili našu pevnú angažovanosť k podpore inklúzie, rozmanitosti a rovnosti v pracovnom prostredí a v spoločnosti ako celku.

BKIS je členom Bratislava Tourist Board.