O BRATISLAVSKOM KULTÚRNOM
A INFORMAČNOM STREDISKU

BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá bola vytvorená na základe rozhodnutia mesta Bratislava 1.1.2004. BKIS je nástupca troch zrušených organizácií – Mestského kultúrneho strediska, Bratislavskej informačnej služby a Parku kultúry a oddychu.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie podujatí kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Od 1.4.2020 pôsobí vo vedúcej funkcii riaditeľky Mgr. Katarína Huliková.
BKIS je hlavným organizátorom mestského letné festivalu Kultúrne leto, ktorý v roku 2020 oslávil jubulejný 45. ročník. Cieľom multižánrového festivalu je počas troch mesiacov ponúknuť návštevníkom hlavného mesta pestrú paletu hudobných, tanečných či detských podujatí na rôznych miestach.
Projekt Vianočná Bratislava ponúka pestrú paletu kultúrnych podujatí v predvianočnom období. Neoddeliteľnou súčasťou Vianočnej Bratislavy sú programy pre seniorov a pravidelne prinášame vianočný program aj do mestských častí.

Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH), je našou umeleckou scénou, ktorá vo svojich začiatkoch nemala vlastný repertoár. Snahou dramaturgie bolo ponúknuť návštevníkom divadla tie najlepšie predstavenia slovenských a českých divadiel.
Po desiatich sezónach má DPOH vlastný repertoár úspešných divadelných predstavení, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube divákov: Tektonika citov, Cirkus Scapin, Perníková dáma, Job Interviews, Zdravý nemocný sú len niektoré divadelné tituly,
v ktorých excelujú vynikajúci slovenskí herci. Nechýbajú ani predstavenia pre deti – Tri prasiatka sme odpremiérovali v roku 2012 a Kozu rohatú v roku 2015. DPOH sa stalo miestom významných projektov a udalostí na pôde kultúry a vzdelávania v našom meste. Je priestorom výnimočných umeleckých zážitkov. Viac sa dozviete na www.dpoh.sk