Spolu tvoríme
kultúrne mesto

Podpora organizátorov

Organizujete kultúrne alebo komunitné podujatie?

Požiadajte BKIS prostredníctvom systému Open Call o priestory, potrebné technické vybavenie, chýbajúci inventár alebo zverejnenie informácie o podujatí.

Speváčka s mikrofónom.

Bratislavské
kultúrne leto

21. júna — 1. septembra 2024