Bratislavské
kultúrne leto

Podpora organizátorov

Organizujete kultúrne alebo komunitné podujatie?

Požiadajte BKIS prostredníctvom systému Open Call o priestory, potrebné technické vybavenie, chýbajúci inventár alebo zverejnenie informácie o podujatí.

Výzva na podujatia realizované od 1. októbra 2024