Koncertná sieň Klarisky

Bývalý kostol povýšenia sv. Kríža slúži na kultúrne účely už od roku 1940.

Klarisky sú bezbariérovým variabilným priestorom s kapacitou 200 návštevníkov a návštevníčok. Táto národná kultúrna pamiatka je určená na reprezentatívne podujatia berúce do úvahy charakter priestoru.

BKIS disponuje len interiérovými priestormi bývalého kostola Klarisky, ktoré pozostávajú z javiska v oltárnej časti, hľadiska v hlavnej lodi a chóru, kde sa nachádza funkčný bezpedálový organ a technické zázemie. Súčasťou poskytovaných priestorov je aj prístavba so zázemím, vrátane toaliet pre návštevníkov a šatne pre účinkujúcich. Záhrada a nádvorie, ktoré v minulosti spolu s bývalým kostolom tvorili jeden komplex sú v súčasnosti správe Univerzitnej knižnice.

Vzhľadom na charakter priestoru, tento nie je určený pre súkromné oslavy. Nie je umožnený predaj alkoholických nápojov v interiéri koncertnej siene, ani jej využitie na predajné akcie a komerčné špekulatívne účely. Taktiež je prísne zakázané použitie zadymovacích zariadení, aj tých na základe vodnej pary.

Organizátorov upozorňujeme na potrebu dodržiavania nočného kľudu v čase od 22:00.

Klarisky sa nachádzajú v pešej zóne Starého Mesta bez možnosti parkovania, preto je nutné si v rámci logistiky podujatia vybaviť vjazd do pešej zóny na miestnom úrade MČ Staré Mesto.


Kostol klarisiek bol v roku 1913 odsvätený. Z jeho oltárov boli odňaté relikvie. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Objekt bývalého kostola je od roku 1940 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava.

Aktuálne slúži pod názvom Klarisky, ako koncertná sieň na rôznorodé kultúrno-spoločenské podujatia. Správcom je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Typy podujatí

hudobné koncerty, diskusie, prednášky, menšie divadelné žánre, čítania a recitácie literatúry, konferencie, krátke výstavy a pod.

Ako získať priestor

Priestor je možné získať pre organizáciu podujatia formou komerčného prenájmu (v zmysle určených pravidiel).

Organizátori nezriaďovanej kultúry sa môžu o priestor koncertnej siene Klarisky uchádzať v rámci výzvy „OC1 – podpora a spolupráca“.

Sprievodca priestorom

Kapacita priestoru

 • max. 200 návštevníkov a návštevníčok
 • 235 osôb vrátane organizátora a účinkujúcich

Inventár priestoru

 • 200 plastových stoličiek
 • klavír (PETROF model II, krátke koncertné krídlo)
 • organ (funkčný po rekonštrukcii, bez pedálov), zhotoviteľ Petznik Franciscus Eduard v r. 1788

Technické vybavenie

 • osvetlenie stropu s možnosťou nastavenia farby
 • osvetlenie pódia s reguláciou intenzity
 • sústava reporduktorov a mixpult

Rozloha a pôdorysy

 • Hlavná časť (hľadisko) 147 m2 (22 x 6,6) m
 • Oltárová časť (javisko) 30 m2 (4,5 x 6,6) m
 • Chór 21 m2 (7 x 3) m

Pôdorysy