Zora

V marci 2021 zverilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy objekt bývalého kina Zora na Okružnej ulici 1 v Trnávke do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).

Chceme tento priestor priviesť späť k životu a naplniť ho kultúrno-komunitnými aktivitami, ktoré budú slúžiť predovšetkým jeho obyvateľkám a obyvateľom.

Zora - vizuál využitia kultúrneho centra Zora

Čo sa nám doteraz podarilo

Diskusné dopoludnie v ZORE

V spolupráci s oddelením kultúry hlavného mesta SR Bratislava sme sa s vami stretli na participatívnom stretnutí k téme budúceho využitia bývalého Kina ZORA 24. apríla 2022 počas Bratislavských mestských dní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do živej diskusie a prispeli svojimi podnetmi a nápadmi.

Fotografie: Archív BKIS – Ema Lančaričová

Participatívne stretnutie “Ako rastie Zora”

Na participatívnom stretnutí 21. septembra 2022 k budúcemu fungovaniu Kina Zora sme vyhodnotili výsledky predchádzajúcich aktivít a dotazníka. Náš formulár zo začiatku roka vyplnilo takmer 150 miestnych obyvateľov a obyvateliek. Prevládajú želania prinavrátiť do areálu kultúrne aktivity, ktoré obyvateľom a obyvateľkám Trnávky a okolia v ich susedstve chýbajú, ale aj špecifické priania ako vytvoriť kaviareň, priestor pre aktivity s deťmi a seniormi, či nadviazať na filmové premietania. Teší nás, že Trnávka má v sebe silnú susedskú komunitu, ktorá chce mať príležitosť ďalej sa rozvíjať a kultúrne vyžiť.

Výsledky vyzbieraných podnetov od miestnych obyvateľov zo zimného zberu dotazníkov [PDF, 489 KB]

Prezentácia Ako rastie Zora [PDF, 6 MB]

Fotografie: Archív BKIS – Ema Lančaričová

1. etapa rekonštrukcie na odstránenie havarijného stavu

V rámci 1. etapy sme v roku 2022 odstránili poškodené fasádne omietky, opravili vonkajšie obvodové steny, odstránili mreže a vymenili pôvodné okná za nové. Zároveň prebehlo zrekonštruovanie strešných krytín, omietnutie komínových telies a bleskozvodu. Vymenili sme tiež vonkajšie svietidlá za LED a ošetrili vonkajšie oceľové konštrukcie na objekte – zábradlia, rebríky, lávka, vlajkoslávy a pod.

2. etapa rekonštrukcie – prípravné projektové práce

Aktuálne prebiehajú prípravné projektové práce na búracie a murovacie práce, na výmenu elektroinštalácie, rozvodov kúrenia a celkovej rekonštrukcie interiéru.
Realizácia 2. etapy rekonštrukcie objektu kina Zora bude pokračovať po schválení prostriedkov Hlavným mestom SR Bratislava. O termíne spustenia vás budeme informovať.

História legendárneho Kina Zora