• Dnes je 25. marec 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishUkrainian
Vyberte stranu

ČO JE OPEN CALL?

Open Call je elektronický systém prijímania a vyhodnocovania žiadostí o podporu a spoluprácu, prostredníctvom ktorého BKIS vstupuje do spolupráce s aktérmi v oblasti kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislava. Organizátori a organizátorky, ktorí majú záujem o podporu alebo spoluprácu s BKIS vo forme potrebného servisu, technického a materiálneho vybavenia, či efektívnej komunikácie, môžu prostredníctvom niektorého z formulárov predložiť svoju žiadosť.

Ako požiadať o podporu?

Všetky informácie o pravidlách podpory a formuláre na prekladanie žiadostí nájdete na webovej stránke opencall.sk.

Aktuálna výzva Mladí v Sade Janka Kráľa

Aktuálne je otvorená výzva Mladí v Sade Janka Kráľa, ktorej cieľom je zapojiť umenie mladých ľudí do kultúrneho programu Bratislavského kultúrneho leta. Uzávierka výzvy je 31. mája 2023. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formuláru OC2 – umelecký program a profesie.