Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 2. marec 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

ČO JE OPEN CALL?

Open Call je elektronický systém prijímania a vyhodnocovania žiadostí o podporu a spoluprácu, prostredníctvom ktorého BKIS vstupuje do spolupráce s aktérmi v oblasti kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislava. Organizátori a organizátorky, ktorí majú záujem o podporu alebo spoluprácu s BKIS vo forme potrebného servisu, technického a materiálneho vybavenia, či efektívnej komunikácie, môžu prostredníctvom niektorého z formulárov predložiť svoju žiadosť.

Ako požiadať o podporu?

Všetky informácie o pravidlách podpory a formuláre na prekladanie žiadostí nájdete na webovej stránke opencall.sk.