BKIS zabezpečuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislavy. Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev. Zároveň však organizačne podporuje aj podujatia mestských častí a mestských inštitúcií a v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava organizuje celomestské festivaly ako napr. Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto, Bratislavské Vianoce.

 

S cieľom zabezpečenia transparentného výberu žiadateľov o podporu a spoluprácu ako aj efektívneho plánovania zdrojov, v roku 2021 spustilo BKIS pilotný ročník systému na predkladanie žiadostí pre kultúrne podujatia a projekty – Open Call. Každý, kto má záujem o podporu alebo spoluprácu s BKIS vo forme potrebného servisu, technického a materiálneho vybavenia, či efektívnej komunikácie, prechádza systémom Open Call, a to prostredníctvom jedného zo 4 rôznych typov formulárov:

„Open Call – Podpora a spoluprácaje určený pre všetkých žiadateľov (právnické aj fyzické osoby), ktorí organizujú vlastné kultúrne podujatia a majú záujem o podporu alebo spoluprácu s BKIS. Ide o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner alebo podporovateľ podujatia a do jeho dramaturgie nevstupuje. Žiadosti sú vyhodnocované trikrát ročne, žiadať treba v dostatočnom časovom predstihu.

„Open Call – Ponuka programu“ je určený pre žiadateľov, ktorú chcú ponúknuť umelecký program do dramaturgie niektorého celomestského festivalu. Tieto podujatia organizuje BKIS v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava. Ponuky môžete zasielať priebežne počas celého roku.

„Open Call – Pre mesto“ je určený nielen pre hlavné mesto, ale aj pre mestské časti, mestské inštitúcie, prípadne iné príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde mesta Bratislava, ktoré majú záujem o podporu BKIS pri organizácii ich podujatia. Žiadateľ, mestská inštitúcia, je organizátorom i dramaturgom zároveň.

„Open Call – Prenájom“ je určený pre žiadateľov z externého prostredia, ktorí organizujú vlastné podujatie a majú záujem len o priestor v správe BKIS, prípadne prenájom služieb alebo dostupnej techniky. Aktuálne BKIS disponuje pre účely prenájmu len priestorom Koncertnej a výstavnej siene Klarisky.

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Bratislava zo dňa 26. 5. 2022 samostatnou neziskovou organizáciou. Vaše dopyty a otázky k prenájmu priestorov divadla adresujte na dpoh@dpoh.sk.

Podrobné informácie o systéme na predkladanie žiadostí, možnostiach kooperácie s BKIS a všetky dotazníky nájdete na  www.opencall.sk.

 

Open call: ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ – УКРАЇНСЬКІ АРТИСТИ

Program offer – Ukrainian artists

 

Можливість для українських артистів взяти участь у фестивалі.

 An opportunity for Ukrainian artists to take part in a city festival

 

Vianoce 2022 / Різдво 2022 / Christmas 2022 (25 November 2022 – 22 December 2022)

 

Щоб подати заявку, заповніть будь ласка форму внизу (при можливості англійською мовою).

Please, fill in the form below to apply (in English language, if possible).

Заявки можна надсилати протягом року, з вами зв’яжуться якщо будете відповідати запиту організаційних потреб.

Applications will be evaluated on an ongoing basis based on the dramaturgical plan and the needs of the organization.

Špecialistky pre Open Call:

Viktória Mračková
Kontakt: v.mrackova@bkis.sk
+421 905 543 870

Žofia Gulášová
Kontakt: z.gulasova@bkis.sk
+421 905 614 586

Vyhodnotenia žiadostí

ROK 2022

Open Call – Podpora a spolupráca

ROK 2021

Nefinančná podpora