Po minuloročnom úspešnom pilotnom ročníku spúšťa BKIS aj tento rok systém na predkladanie žiadostí pre kultúrne podujatia a projekty – Open Call. Cieľom je pokračovať v efektívnom a transparentnom výbere žiadateľov o podporu a spoluprácu. Prioritou BKIS naďalej zostáva podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev.

Systém ponúka viaceré formy kooperácie s BKIS. Žiadateľ si podľa toho vyberie typ dotazníka zodpovedajúci jeho potrebám.

„Open Call – Podpora a spolupráca je určený pre kultúrne podujatia, v ktorých je žiadateľ organizátorom a dramaturgom zároveň. Ide  o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner alebo podporovateľ podujatia a do jeho dramaturgie nevstupuje.

„Open Call – Ponuka programu“ je určený pre podujatia, ktoré organizuje BKIS v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava. Cez tento dotazník môže žiadateľ ponúknuť umelecký program do dramaturgie niektorého celomestského festivalu ako napr. Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Bratislavské Vianoce.

„Open Call – Pre mesto“ je určený pre podujatia organizované mestskými časťami, mestskými inštitúciami, prípadne inými rozpočtovými organizáciami na pôde mesta Bratislava. Žiadateľ, mestská inštitúcia, je organizátorom i dramaturgom zároveň.

„Open Call – Prenájom“ je určený pre žiadateľov z externého prostredia, ktorí organizujú vlastné podujatie a majú záujem len o priestor. Aktuálne BKIS disponuje priestorom Kostola Klarisiek. Divadlo P. O. Hviezdoslava do konca roka 2022 nedisponuje voľnými termínmi.

Ku dňu 30. 8. 2022 dôjde k ukončeniu platnosti nájomnej zmluvy, na základe ktorej má Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v užívaní Divadlo P. O. Hviezdoslava (v skratke „DPOH“). Z tohto dôvodu nie je možné zo strany BKIS Vašu požiadavku na poskytnutie priestorov DPOH po 30. 8. 2022 spracovať. Bližšie informácie Vám poskytne Oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, email: kultura@bratislava.sk.

Podrobné informácie o systéme na predkladanie žiadostí, možnostiach kooperácie s BKIS a všetky dotazníky nájdete na  www.opencall.sk.

Open call: ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ – УКРАЇНСЬКІ АРТИСТИ

Program offer – Ukrainian artists

 

Можливість для українських артистів взяти участь у фестивалі.

 An opportunity for Ukrainian artists to take part in one of the city festivals.

  • Mestské dni 2022 / Дні міста 2022 / City Days 2022 (23 – 24 April 2022)
  • Kultúrne leto 2022 / Культурне літо 2022 / Cultural Summer 2022 (24 June 2022 – 30 September 2022)
  • Vianoce 2022 / Різдво 2022 / Christmas 2022(25 November 2022 – 22 December 2022)

Щоб подати заявку, заповніть будь ласка форму внизу (при можливості англійською мовою).

Please, fill in the form below to apply (in English language, if possible).

Заявки можна надсилати протягом року, з вами зв’яжуться якщо будете відповідати запиту організаційних потреб.

Applications will be evaluated on an ongoing basis based on the dramaturgical plan and the needs of the organization.

Vyhodnotenia žiadostí

ROK 2022

Open Call – Podpora a spolupráca

ROK 2021

Nefinančná podpora