Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 25. február 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Dôležité informácie

Verejné obstarávanie

Všetky podlimitné a nadlimitné verejné zákazky nájdete v profile BKIS na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8913

Mesto na zadávanie zákaziek používa aj Elektronický kontraktačný systém (EKS). Všetky zákazky zadávané nielen BKIS v EKS nájdete tu:

https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost#