Kontakt

Kde nás nájdete:

 

Kontaktná adresa:
Sídlo a podateľňa / Po – Pi,  9:00 – 15:00

Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Staré Mesto
Bratislava

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Židovská 1
815 15
Bratislava

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

 

BKIS

BKIS nová adresa

Front Office:

Informácie / Po – Pi, 9:00 – 15:00

Silvia Vernerová
bkis@bkis.sk
tel. +421 908 706 070

Žiadosti o spolupráce a prenájom priestorov:

Ing. Katarína Švábyová
bkis@bkis.sk
tel.: +421 911 160 060

Sekcia riaditeľky

 

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Hulíková
Kontakt:
k.hulikova@bkis.sk
tel.: +421 903 623 400

Zástupca riaditeľky:
Ing. Mário Mihalovič
Kontakt:
m.mihalovic@bkis.sk

Sekcia prevádzkového manažmentu

Vedúci Sekcie prevádzkového manažmentu:
Ing. Andrej Melničák
Kontakt:
a.melnicak@bkis.sk

Sekcia manažmentu projektov

Vedúca Kreatívno-produkčného oddelenia:
Ing. Lenka Karolčíková
Kontakt: l.karolcikova@bkis.sk
+421 905 679 066

Vedúca Oddelenia marketingu a komunikácie:
Mgr. Barbara Csibreiová
Kontakt: b.csibreiova@bkis.sk
+421 905 236 021

Vedúca Oddelenia manažmentu DPOH:
Mgr. art. Valeria Schulczová, ArtD.
Kontakt: v.schulczova@bkis.sk
+421 907 795 340

Sekcia technickej podpory podujatí

Vedúci Sekcie technickej podpory podujatí:
Ing. Martin Štamm
Kontakt: m.stamm@bkis.sk
+421 903 430 804