Kontakt

Kde nás nájdete

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava

Telefón: (02) 59 103 100, (02) 59 103 101
E-mail: bkis@bkis.sk

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

Riaditeľka: Mgr. Katarína Hulíková

BKIS

Kontaktné oddelenia

Úsek kancelárie riaditeľa:

02/ 59 103 102

Sekretariát:
Mgr. Natália Schifferová
02/ 59 103 101

Úsek marketingu a obchodu a komunikácie:
Mgr. Patrik Taliga
02/ 59 103 120

Úsek programu a produkcie:
Phdr. Lukáš Vravník
02/59 103 177

Divadelný úsek:
Mgr. Lenka Matúsová
02/ 59 103 134

Prevádzkový úsek:
Ing. Gabriela Klinková
02/ 59 103 155

Ekonomický úsek:
Ing. Andrej Melničák
02/ 59 103 152

Organizačný úsek:
Ing. Mário Mihalovič
02/ 59 103 107

Technický úsek:
Ing. Martin Štamm
02/ 59 103 150