Kontakt

Kde nás nájdete:

 

Adresa pre osobný kontakt a poštová adresa:

Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Staré Mesto
Bratislava

Podateľňa / Po – Pi,  9:00 – 15:00
Email: bkis@bkis.sk

 

Sídlo a fakturačná adresa:

Židovská 1
815 15
Bratislava

IČO: 30794544

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

 

BKIS

BKIS nová adresa

Žiadosti o spolupráce a prenájom priestorov:

Ing. Katarína Švábyová
k.svabyova@bkis.sk
+421 911 160 060

Žiadosti o poskytnutie informácií a podávanie sťažností:

Kontakt na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a kontakt na podávanie sťažností: bkis@bkis.sk

 

 

 

Sekcia riaditeľky

 

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Hulíková
Kontakt: k.hulikova@bkis.sk
+421 903 623 400

Zástupca riaditeľky:
Ing. Mário Mihalovič
Kontakt: m.mihalovic@bkis.sk
+421 918 417 786

Sekcia prevádzkového manažmentu

Vedúci Sekcie prevádzkového manažmentu:
Ing. Andrej Melničák
Kontakt:  a.melnicak@bkis.sk
+421 917 681 972

Vedúci prevádzkového oddelenia:
Ing. Milan Galandák
Kontakt: m.galandak@bkis.sk
+421 905 287 405

Vedúca Ekonomického oddelenia:
Ing. Mária Kapcová

Ekonomické oddelenie
Kontakt: ekonomicke@bkis.sk
+421 917 752 653

 

Sekcia manažmentu projektov

Vedúca Oddelenia marketingu a komunikácie:
Mgr. Barbara Csibreiová
Kontakt: b.csibreiova@bkis.sk
+421 905 236 021
Dočasne poverená vedením
Sekcie manažmentu projektov

Vedúca Kreatívno-produkčného oddelenia:
Ing. Lenka Karolčíková
Kontakt: l.karolcikova@bkis.sk
+421 905 679 066

Vedúca Oddelenia manažmentu DPOH:
Poverená vedením
Mgr. Barbara Csibreiová
Kontakt: b.csibreiova@bkis.sk
+421 905 236 021

Sekcia technickej podpory podujatí

Vedúci Sekcie technickej podpory podujatí:
Ing. Martin Štamm
Kontakt: m.stamm@bkis.sk
+421 903 430 804