Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 25. február 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358

Korešpondenčná adresa a adresa pre osobný kontakt:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Bratislava – Staré Mesto

Podateľňa / Sekretariát:

bkis@bkis.sk
+421 917 761 613

Príjem zásielok v pracovné dni
medzi 9:00 – 15:00 hod

Kontakt na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a kontakt na podávanie sťažností: bkis@bkis.sk

Informácie ohľadom Vianočného hlavného trhu:

vianoce@bkis.sk
+421 905 144 425

Informácie o systéme Open Call:

Mgr. Žofia Gulášová
z.gulasova@bkis.sk
+421 905 614 586

www.opencall.sk

Organizačné útvary BKIS

Sekcia manažmentu projektov

Vedúca sekcie
Mgr. Barbara Csibreiová

Oddelenie marketingu a komunikácie
Mgr. Barbara Csibreiová
b.csibreiova@bkis.sk
+421 905 236 021

Kreatívno-produkčné oddelenie
Ing. Lenka Karolčíková
l.karolcikova@bkis.sk
+421 905 679 066

Sekcia technickej podpory podujatí

Vedúci sekcie
Ing. Martin Štamm
m.stamm@bkis.sk
+421 903 430 804

Oddelenie technickej administratívy
Ing. Ivan Prostredný
+421 905 413 021

Sekcia prevádzkového manažmentu

Vedúci sekcie
Ing. Andrej Melničák
a.melnicak@bkis.sk
+421 917 681 972

Oddelenie prevádzky 
Ing. Milan Galandák
m.galandak@bkis.sk
+421 905 287 405

Ekonomické oddelenie
Ing. Mária Kapcová
m.kapcova@bkis.sk
+421 917 752 653

Sekcia riaditeľky

Vedúca sekcie
Mgr. Mariana Lalinská
m.lalinska@bkis.sk
+421 907 670 748

Kancelária riaditeľky
Podateľňa / Front Office
bkis@bkis.sk
+421 917 761 613

Oddelenie právnych služieb
Mgr. Nina Grošaftová
Mgr. Ing. Henrich Koložváry

Riaditeľka BKIS

Mgr. Katarína Hulíková
k.hulikova@bkis.sk
+421 903 623 400

Zástupca riaditeľky

Ing. Mário Mihalovič
m.mihalovic@bkis.sk
+421 918 417 786