Kontakt

Kde nás nájdete

Hviezdoslavovo námestie 20
811 02 Staré Mesto
Bratislava

Sekretariát riaditeľa: +421 908 706 070
E-mail: bkis@bkis.sk

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Hulíková

Kontakt:
k.hulikova@bkis.sk
+421 903 623 400

BKIS

BKIS nová adresa

Kontaktné oddelenia

Zástupca riaditeľky:
Ing. Mário Mihalovič
Kontakt:
m.mihalovic@bkis.sk

Vedúca kreatívno – produkčného oddelenia:
Ing. Lenka Karolčíková
Kontakt: l.karolcikova@bkis.sk
+421 905 679 066

Špecialista pre externé dopyty:
Ing. Katarína Švábyová
Kontakt: k.svabyova@bkis.sk
+421 911 160 060

Vedúci sekcie prevádzkového manažmentu:
Ing. Andrej Melničák
Kontakt:
a.melnicak@bkis.sk

Vedúci oddelenia prevádzky budov:
Ing. Andrej Melničák
Kontakt:
a.melnicak@bkis.sk

Vedúci sekcie technickej podpory podujatí:
Ing. Martin Štamm
Kontakt: m.stamm@bkis.sk
+421 903 430 804

Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie:
Mgr. Barbara Csibreiová
Kontakt: b.csibreiova@bkis.sk
+421 905 236 021

Vedúca divadelného úseku:
Mgr. art. Valeria Schulczová, ArtD.
Kontakt: v.schulczova@bkis.sk
+421 907 795 340