Kontakty

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je mestská príspevková organizácia, ktorá vznikla v roku 2004 zlúčením organizácií Mestské kultúrne stredisko, Park kultúry a oddychu a Bratislavská informačná služba.

Telefonický kontakt
v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00

+421 917 761 613

E-mail
podateľňa a informácie

bkis@bkis.sk

Kontakt pre médiá

Zuzana Bleho Francúzová

Korešpondenčná adresa a
adresa pre osobný kontakt

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Bratislava – Staré Mesto

Príjem zásielok na Hviezdoslavovom námestí 20 v pracovných dňoch medzi 9:00 – 15:00 hod.

Fakturačné údaje

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa z. č. 211/2000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a kontakt na podávanie sťažností

bkis@bkis.sk

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti

korupcia@bkis.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov BKIS a uplatnenie práv dotknutých osôb podľa z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

zodpovednaosoba@bkis.sk