Kontakt

Kde nás nájdete

BKIS
Židovská 1
815 15 Bratislava

Telefón: (02) 59 103 100, (02) 59 103 101
E-mail: bkis@bkis.sk

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Hulíková

Kontakt:
k.hulikova@bkis.sk
0903623400

BKIS

Kontaktné oddelenia

Zástupca riaditeľky:
Ing. Mário Mihalovič

Kontakt:
m.mihalovic@bkis.sk
02 59 103 107

Špecialista pre externé dopyty:
Katarína Švábyová

Kontakt:
k.svabyova@bkis.sk
0911160060

Vedúci sekcie projektového manažmentu:
Mgr. Zuzana Böhmerová

Kontakt:
z.bohmerova@bkis.sk
02/59 103 120

Vedúci oddelenia komunikácie a PR:
Mgr. Barbara Csibreová

Kontakt:
b.csibreiova@bkis.sk
0905236021

Divadelný úsek:
Mgr. Lenka Matúsová

Kontakt:
l.matusova@bkis.sk
0911962999

Úsek prevádzkového manažmentu:
Ing. Andrej Melničák

Kontakt:
a.melnicak@bkis.sk
02/ 59 103 120

Obchodné oddelenie:
Pavol Mahút

Kontakt:
p.mahut@bkis.sk
0915794323

Technický úsek:
Ing. Martin Štamm

Kontakt:
m.stamm@bkis.sk
02/59 103 150