Kontakt

Kde nás nájdete

Hviezdoslavovo námestie 20
811 02 Staré Mesto
Bratislava

Sekretariát riaditeľa: 0908 706 070
E-mail: bkis@bkis.sk

BKIS je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadená 1.1.2004.

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Hulíková

Kontakt:
k.hulikova@bkis.sk
0903623400

BKIS

BKIS nová adresa

Kontaktné oddelenia

Zástupca riaditeľky:
Ing. Mário Mihalovič
Kontakt:
m.mihalovic@bkis.sk

Vedúca kreatívno – produkčného oddelenia:
Lenka Karolčíková
Kontakt: l.karolcikova@bkis.sk
+421 905 679 066

Vedúca divadelného úseku:
Mgr. art. Valeria Schulczová, ArtD.
Kontakt: v.schulczova@bkis.sk
0907 795 340

Špecialista pre externé dopyty:
Katarína Švábyová
Kontakt: k.svabyova@bkis.sk
0911160060

Vedúci sekcie prevádzkového manažmentu:
Ing. Andrej Melničák
Kontakt:
a.melnicak@bkis.sk

Oddelenie prvého kontaktu:
Ing. Pavol Mahút
Kontakt: p.mahut@bkis.sk
0915794323

Vedúci sekcie technickej podpory podujatí:
Ing. Martin Štamm
Kontakt: m.stamm@bkis.sk
0903430804

Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie:
Mgr. Barbara Csibreiová
Kontakt: b.csibreiova@bkis.sk
0905 236 021

Vedúci oddelenia prevádzky budov:
Ing. Martin Kovačovič
Kontakt: m.kovacovic@bkis.sk
0911292317