MMB: Archanjel Michal sa túto nedeľu vracia na Michalskú vežu

Bratislava, 29. septembra 2022: Zreštaurovaná a pozlátená socha ochrancu Bratislavy, Archanjela Michala bojujúceho s drakom, sa už túto nedeľu, 2. októbra 2022, vráti na vrchol ikonickej stavby bratislavského historického centra. Na Michalskej veži prechádzajúcej generálnou rekonštrukciou, ktorá je prinavráti jej pôvodnú barokovú podobu z roku 1758, ukončí svoju púť aj časová schránka z hlavy sochy Archanjela Michala. Tá bude vložená späť na pôvodné miesto na vrchole Michalskej veže, po nainštalovaní sochy.

 

Prečo došlo k deštrukcii súsošia?

Súsošie Archanjela Michala bojujúceho s drakom vytvoril v 18. storočí medikováčsky majster Peter Eller. „Meď ako taká je pomerne trvácny materiál, problém v prípade degradácie tohto súsošia bol v podporných konštrukciách,“ hovorí sochár a reštaurátor kovov Stanislav Kožela, ktorý rekonštrukciu sochy realizoval. „Vzhľadom na problematické spojenie kovaného železa s meďou dochádzalo k urýchlenej deštrukcii nosných prvkov, konkrétne aktívnej korózii, ktorá v miestach, kde sa tieto dva materiály dotýkali, vznikla,“ upresňuje S. Kožela. Kompletne teda skorodovali nosné prvky a zrejme preto došlo k strate ruky s mečom, krídla Archanjela a častí draka.

 

Rekonštrukcia súsošia spočívala najmä v doplnení chýbajúcich častí z tepanej medi, a to:

– ľavého krídla Archanjela Michala,

– pravého predlaktia Archanjela Michala s ohnivým mečom,

– ľavého ucha draka,

– jazyku draka,

a takisto v pridaní nových nosných prvkov konštrukcie, ktoré boli vykované z chromniklovej ocele (ľudovo antikoru). Priblížiť sa pôvodnému výrazu a charakteru plastiky pomohli reštaurátorovi dobové fotografie.

 

Zlátenie súsošia

Súsošie, ktoré bolo pri skladaní z Michalskej veže minulý rok pokryté stabilnou vyzretou medenkou – ušľachtilou modrozelenou patinou, ktorá vzniká prirodzenou oxidáciou medi, sa na ňu vracia pozlátené.  „Sprvoti sme chceli urýchliť vznik zelenomodrej oxidačnej vrstvy na prvkoch plastiky, ktoré boli doplnené rekonštrukčným spôsobom, no pri výskumoch sa zistilo, že pôvodný výraz sochy bol trochu iný – na jej povrchu sa nachádzala vrstva zlata, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o celoplošné pozlátenie,“ upresňuje Patrik Baxa, historik architektúry, ktorý výskum sochy realizoval. Pôsobením poveternostných faktorov na vrchole veže bolo toto zlátenie v priebehu rokov odstránené, no jeho stopy sa našli napríklad na prilbe i štíte sochy Archanjela. Proces zlátenia súsošia mala možnosť na nádvorí Apponyiho paláca, v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, vidieť aj verejnosť. „Celé súsošie Archanjela Michala s drakom bolo pozlátené 23,5 karátovým plátkovým zlatom, ktorého sa spotrebovalo 28 gramov. Trvácnosť takéhoto zlátenia je odhadom niekoľko desaťročí, všetko však závisí od miery mechanického opotrebovávania, ktorému bude socha v exteriéri vystavená,“ hovorí Michal Augustovič, kurátor historických a umeleckohistorických zbierok Múzea mesta Bratislavy, a koordinátor procesu obnovy Michalskej veže.

 

Naspäť na Michalskú vežu

K historicky významnej udalosti vyloženia súsošia späť na Michalskú vežu 2. októbra je pozvaná i verejnosť. Múzeum mesta Bratislavy, pod ktorého správu Michalská veža patrí, pripravili spolu s partnerom podujatia, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), slávnostný sprievod s programom pre verejnosť. Sprievod, ktorý začína o 12:00 v Starej radnici a odprevadí sochu k Michalskej veži, bude dôstojným spôsobom sprevádzať mestská polícia. „Socha Archanjela Michala prešla v uplynulých mesiacoch dôkladnou obnovou, ďakujem reštaurátorovi, aj všetkým odborníkom, ktorí ju dali opäť do výbornej kondície a prinavrátili jej pozlátenú podobu. Nadišiel čas, kedy je socha pripravená vrátiť sa na svoje miesto – na vrchol Michalskej veže, odkiaľ bude opäť sledovať pohyb a dianie v meste. A keďže ide o sochu patróna, verím, že nás bude opäť aj chrániť. Osadenie sochy na Michalskú vežu vnímame ako udalosť, ktorá si zaslúži aj istú slávnosť, a ktorú by sme radi prežili s obyvateľkami a obyvateľmi nášho mesta. Pozývam preto všetkých Bratislavčanov, aby sa prišli pozrieť na sprievod a boli pri tejto akcii s nami“, hovorí Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Súčasťou programu pre verejnosť bude online vysielanie  Klarisky Diškurz – múzejný špeciál, ktorý naživo sprostredkuje celú udalosť cez Facebook BKIS, MMB a Bratislava – hlavné mesto a YouTube BKIS. O tajomstvách a dôležitosti Michalskej veže a brány v histórii mesta porozprávajú sprievodcovia BKIS v rámci cyklu komentovaných vychádzok Rande s mestom špeciál. Vychádzky sú bezplatné, kapacita je však obmedzená, preto je potrebné sa zaregistrovať na www.bkis.sk/randesmestom

 

Vynesenie sochy sv. Michala na Michalskú vežu // harmonogram podujatia:

  • Ráno 2. októbra – rozkladanie sochy Archanjela Michala na nádvorí bratislavskej Starej radnice
  • do 11:00 – časti sochy budú naložené na korbu slávnostne vyzdobeného auta s logom mesta a pripravené na prevoz,
  • o 12:00 – začína slávnostný sprievod od Starej radnice k Michalskej veži
  • od cca 12:20 – pod Michalskou vežou bude socha po častiach pomocou kladky vytiahnutá na jej vrhol,
  • na veži počas vyťahovania a inštalovania sochy prebiehajú rozhovory moderátora s odborníkmi (Klarisky Diškurz – múzejný špeciál)
  • verejnosť bude môcť dianie na veži sledovať na viacerých obrazovkách,
  • po ukončení inštalácie sochy Archanjela Michala na vrchole Michalskej veže bude do hlavy sochy vložená replika pôvodnej časovej schránky s novým obsahom.
  • proces skladania a inštalácie sochy bude trvať odhadom od 2 do 4 hodín (cca do 16:30).

 

Viac informácií nájdete na www.mmb.sk a na sociálnych sieťach Múzea mesta Bratislavy.