Priestory BKIS

Urobte vaše podujatie v priestoroch určených pre kultúru. BKIS prevádzkuje a zveľaďuje priestory vo vlastníctve hlavného mesta.

Priestory BKIS poskytuje v rámci systému podpory Open Call pre podujatia zriadenej aj nezriadenej kultúry a využíva ich na vlastné podujatia.

Ako môžete využívať priestory BKIS

BKIS aktuálne poskytuje pre usporiadavanie podujatí interiér národnej kultúrnej pamiatky – Koncertnú sieň Klarisky. V blízkej budúcnosti bude v ponuke priestor na Bielej 6. K priestoru BKIS v prípade záujmu poskytuje aj technické zabezpečenie a súvisiace služby.

Priestory bývalého kina Zora sú v rekonštrukcii a nie je možné v nich poriadať podujatia. Exteriérový priestor v Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa je využívaný na podujatia organizované BKIS, nesposkytujeme ho iným subjektom.

BKIS poskytuje svoje priestory dvoma formami, a to:

Akýkoľvek záujemca môže priestor získať pre organizáciu podujatia formou komerčného prenájmu, s alebo bez technickej podpory.

Organizátori nezriaďovanej kultúry sa môžu o priestor koncertnej siene Klarisky uchádzať v rámci výzvy „OC1 – podpora a spolupráca“.