Slovak EnglishUkrainian
 • Dnes je 2. jún 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishUkrainian

Sadni si!

Sani si! Červené stoličky a stoly

Zapojte sa do piatej sezóny Sadni si! aj vy a premeňte spolu s BKIS zákutia Bratislavy na miesta s príjemným posedením pre všetkých obyvateľov a obyvateľky. 

Sadni si! je projekt voľného verejného sedenia v hlavnom meste. Červené stoly a stoličky oživujú rozmanité kúty Bratislavy, opustené miesta aj tie viac frekventované a sú skvelou voľbou na stretávanie sa. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno. #sadnisi 

Verejné sedenie, červené stoly a stoličky, sa objavili v uliciach Bratislavy po prvýkrát v roku 2019. Bez nutnosti stavebného zásahu oživujú, kultivujú a skvalitňujú verejný priestor. Obyvateľom a obyvateľkám mesta umožňujú sezónne posedenie, oddych a stretávanie sa tam, kde nie je permanentný mobiliár. Projekt Sadni si! pre hlavné mesto zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré ho v roku 2022 prevzalo po Metropolitnom inštitúte Bratislava

Hľadáme nové lokality a nové partnerstvá pre sezónu 2023 

Sadni si! realizujeme vďaka spolupráci s lokálnymi partnermi z mestských kultúrnych organizácií, mestských častí či neziskových organizácií, ktorí sa o mobiliár denne starajú. Mesto blízke ľuďom tvoríme s hlavným partnerom projektu Nadáciou Slovenskej sporiteľne.  

Zapojte sa do piatej sezóny aj vy a premeňte spolu s nami zákutia Bratislavy na miesta s príjemným posedením pre všetkých obyvateľov a obyvateľky. Sezóna trvá od apríla do októbra 2023.  

 

Ako sa môžete zapojiť? 

 1. Sadni si! Dlhodobé zapožičanie mobiliáru – sezónna výpožička (apríl – október 2023)
  K dispozícii je 125 setov. 1 set = stôl + tri stoličky
 2. Sadni si! Krátkodobé zapožičanie na podujatie(v mesiacoch apríl – október 2023)
  K dispozícii 34 setov. 1 set = stôl + tri stoličky 

 

Dlhodobé zapožičanie mobiliáru – sezónna výpožička (apríl – október 2023) 

Pošlite nám vyplnenú žiadosť: Sadni si! na sezónu 2023. 

Každú žiadosť posudzujeme individuálne s ohľadom na vybranú lokalitu a aktuálny počet mobiliáru, ktorým disponujeme. Odoslaním žiadosti nevzniká nárok na vypožičanie mobiliáru.  

Čo ponúkame lokálnym partnerom? 

 • Zapožičanie setov mobiliáru Sadni si! na sezónu apríl – október 2023 zadarmo  
 • Dovoz a odvoz mobiliáru 
 • Prezentácia partnerov v médiách  

Aké sú povinnosti? 

 • Inkluzivita – sedenie musí byť voľne prístupné verejnosti po celý deň,  je umiestnené bezbariérovo a bezpečne.  
 • Nekomerčné využitie – jeho využívanie nie je podmienené kúpou tovarov či služieb.
 • Každodenná starostlivosť a dohľad – ranné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a jeho bezpečné uskladňovanie na noc.
 • Pravidelná údržba čistoty a dezinfekcia povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia.
 • V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na mobiliári Sadni si!
 • Povolenie príslušného úradu na umiestnenie mobiliáru vo vybranej lokalite.

Aké sú kritériá pre výber lokality? 

 • Blízkosť partnera k lokalite a priestoru na uskladňovanie (je výhodou).  
 • Lokalita zvýši kapacitu sedenia na obľúbených verejných miestach, skvalitní už využívaný priestor, doplnení existujúci mobiliár. 
 • Podnieti objavovanie nových kútov mesta, využitie potenciálu verejného priestoru a vznik nového verejného priestoru. 
 • Zvýši možnosti trávenia voľného času na nových miestach, preferovane s potenciálom komunitného využitia – blízkosť knižníc a knižných búdok, galérií, CVČ, ZUŠ, komunitných centier, domovov a klubov seniorov, parkov, verejných priestranstiev na sídliskách. 
 • Preferujeme nekomerčných partnerov (zapojiť sa ale môžu aj lokálni komerční partneri – kaviarne, zmrzlinárne, miestne obchody). 

 

Krátkodobé zapožičanie na podujatie (v mesiacoch apríl – október 2023) 

Organizujete susedský piknik? Letné kino? Chýbajú vám stoličky? Mobiliár Sadni si! Vám zapožičiame od apríla do októbra aj na krátkodobé podujatia. V prípade záujmu o vypožičanie vyplňte a odošlite formulár najneskôr 12 pracovných dní pred konaním podujatia. 

Vyplňte a pošlite nám žiadosť: Sadni si! Krátkodobé vypožičanie mobiliáru na podujatie 

Každú žiadosť posudzujeme individuálne s ohľadom na vybranú lokalitu, účel výpožičky a aktuálny počet mobiliáru, ktorým disponujeme. Odoslaním žiadosti nevzniká nárok na vypožičanie mobiliáru.  

Aké sú kritéria pre zapožičanie? 

 • Podujatie sa koná na území Bratislavy a je voľne prístupné.
 • Podujatie je kultúrna, nezisková a nekomerčná akcia, využívanie mobiliáru nie je podmienené kúpou tovarov či služieb.
 • Inkluzivita – sedenie musí byť voľne prístupné verejnosti,  je umiestnené bezbariérovo a bezpečne.
 • V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na mobiliári Sadni si!.
 • Je zabezpečený dohľad a údržba mobiliáru počas podujatia.
 • Počet zapožičaných setov je podmienený aktuálnym stavu skladu.
 • Vyhotovenie fotografickej dokumentácie mobiliáru na podujatí.

Viac informácií o projekte vám poskytne koordinátorka projektu Miriana Materáková na m.materakova@bkis.sk alebo bkis@bkis.sk.