Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 25. február 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Sadni si!

Sadni si!

Zapojte sa do šiestej sezóny Sadni si! aj vy a premeňte spolu s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) zákutia Bratislavy na miesta s príjemným posedením pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, návštevníkov a návštevníčky hlavného mesta. Červené stoly a stoličky sa opäť objavia na frekventovaných ale aj menej frekventovaných miestach Bratislavy a sú skvelou voľbou na stretávanie sa. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno. #sadnisi

Červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a skvalitňujú verejný priestor, sa objavili v uliciach Bratislavy po prvýkrát v roku 2019. Zväčšujú možnosti sezónneho posedenia a vytvárajú priestor na oddych a stretávanie sa tam, kde nie je permanentný mobiliár. Projekt Sadni si! pre hlavné mesto zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré ho v roku 2022 prevzalo po Metropolitnom inštitúte Bratislava. 

Ako sa zapojíte do projektu?

 • Vyplňte najneskôr do 29. 2. 2024 on-line formulár  so žiadosťou o zaradenie do projektu.
 • Každú žiadosť posudzujeme individuálne s ohľadom na vybranú lokalitu a aktuálny počet mobiliáru, ktorým disponujeme. Odoslaním žiadosti nevzniká nárok na vypožičanie mobiliáru.

Čo získate partnerstvom s BKIS?

 • Bezplatné zapožičanie mobiliáru Sadni si! na sezónu apríl-september 2024.
 • Dovoz a odvoz mobiliáru na dohodnuté miesto na začiatku a konci sezóny.
 • Propagáciu projektu a zaznačenie vášho miesta do mapy Sadni si! na webstránke www.bkis.sk/sadni-si.

Aké sú povinnosti lokálneho partnera?

 • Inklúzia – sedenie musí byť voľne prístupné verejnosti po celý deň a  umiestnené bezbariérovo a bezpečne.
 • Nekomerčné využitie – využívanie mobiliáru nie je podmienené kúpou tovarov či služieb.
 • Každodenná starostlivosť a dohľad – ranné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a jeho bezpečné uskladnenie na noc.
 • Pravidelná údržba čistoty a dezinfekcia povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia.
 • V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na mobiliári Sadni si!.
 • Povolenie príslušného úradu na umiestnenie mobiliáru vo vybranej lokalite.


Aké sú kritériá pre výber partnera a lokality? 

 • Blízkosť partnera k lokalite a priestoru na uskladnenie je výhodou.
 • Lokalita zvýši kapacitu sedenia na obľúbených verejných miestach, skvalitní už využívaný priestor, doplní existujúci mobiliár.
 • Podnieti objavovanie nových kútov mesta, využije potenciál verejného priestoru a podnieti vznik nového verejného priestoru.
 • Zvýši možnosti trávenia voľného času na miestach s potenciálom komunitného využitia – blízkosť knižníc a knižných búdok, galérií, CVČ, ZUŠ, komunitných centier, domovov a klubov seniorov, parkov, verejných priestranstiev na sídliskách a ď..
 • Preferencia nekomerčných partnerov (zapojiť sa ale môžu aj lokálni komerční partneri – kaviarne, zmrzlinárne, miestne obchody).
 • Kvalita vyplnenej žiadosti.

Prihlásenie je možné do 29.2.2024!

Ďalšie informácie k zapožičiavaniu mobiliáru poskytneme na s.sismova@bkis.sk

Partneri projektu: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Nadácia Slovenskej sporiteľne