Kurz sprievodca cestovného ruchu

Termín konania kurzu:

Od septembra 2024 do júna 2025.

Prihlasovanie na kurz pre rok 2024/2025 bude spustené 1. júna 2024.

Ako prebieha výučba:

Každý utorok a štvrtok (17:00 19:00)

Každú sobotu praktická časť v podobe vychádzky (13:00 16:00)

Poslaním špecializovaného sprievodcovského kurzu nie je len poskytovať hlboké informácie o histórii a pamiatkach Bratislavy, ale i vytvoriť dôverný vzťah medzi sprievodcom a mestom, presahujúci hranice bežného povolania.

Tradičný sprievodcovský kurz vznikol pred viac ako 60 rokmi. Jeho začiatky sú späté s menami takých osobností, ako bol napr. nestor bratislavských sprievodcov, legendárny Vladimír Plicka. Kurz odvtedy vychoval množstvo výborných sprievodcov.

ČÍTAŤ VIAC

Lektorka

Dagmar Dubová, Lektorka Kurzu sprievodcov CR

Dagmar Gubová

Lektorkou kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stala v roku 2020, svoje bohaté praktické skúsenosti zúročuje v oblasti teórie cestovného ruchu, zaoberá sa aj cirkevnou históriou.

Lektorka, odborná garantka

Viera Jančušková

Viera Jančušková

Od r. 2000 odborná garantka a predsedníčka skúšobnej komisie. Zameriava na architektúru 20. storočia, cintoríny, divadlá, tlačiarne, ako aj na teoretické otázky cestovného ruchu a i.

Lektor

Martin Záni

Martin Záni

Lektorom kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stal v roku 2020 a jeho doménou je židovská história v Bratislave a pamiatky Bratislavy. Zaujíma sa o históriu, kultúru, architektúru a umenie.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko uvádza do Siene slávy – lektorky a lektorov a sprievodkyne a sprievodcov po Bratislave za dlhoročnú odbornú a lektorskú činnosť v kurze Sprievodca cestovného ruchu BKIS, za popularizáciu dejín mesta a budovanie pozitívneho vzťahu verejnosti k súčasnej Bratislave.

Rande s mestom, vychádzka

Fotogaléria