Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Mesto Bratislava poskytne strategickú podporu kultúrnym podujatiam

6. júla 2020

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo pre rok 2020 výzvu v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí, v ktorom podporí etablované kultúrne podujatia v meste Bratislava, a ktorého súčasťou bude aj verejná prezentácia užšieho výberu podujatí. Otvorenú výzvu na podujatia počas Kultúrneho leta pripravilo aj BKIS.

V Hlavnom meste SR Bratislave sa pravidelne konajú kultúrne podujatia, ktoré majú významný vzťah k mestu, zameriavajú sa na rozvoj originality umenia, oživujú verejný priestor, rozvíjajú nové trendy, žánre, prepojenie a spoluprácu občianskej spoločnosti. Majú široký dosah nielen na území Bratislavy, ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia. Zapájajú do svojej činnosti uznávaných umelcov a odborníkov a dokážu zrozumiteľne, konkrétne a dôveryhodne formulovať ciele a víziu.

„Mesto Bratislava chce tieto podujatia systematicky podporovať, ako súčasť pravidelnej kultúrnej ponuky mesta, byť ich partnerom a prispievať k ich dlhodobej udržateľnosti.“, uviedla Zuzana Ivašková, ktorá je poverená vedením oddelenia kultúry.

Podpora je určená pre etablované kultúrne podujatia realizované v hlavnom meste – kultúrne festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. Podujatia musia stabilne fungovať a byť realizované minimálne 5 rokov a trvať aspoň 2 dni.

Výber víťazných projektov bude prebiehať dvojkolovo. V prvom kole odborní hodnotitelia posúdia každý projekt po obsahovej stránke na základe hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej výzve programu. Všetky projekty, ktoré postúpia do druhého kola budú prezentované grantovej verejnosti pred širokou verejnosťou v druhej polovici augusta 2020. Víťazné projekty vyberie grantová komisia a schvaľovať ich bude mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom zastupiteľstve. Maximálna výška podpory pre jedno podujatie je 50.000 EUR.

Žiadosti je potrebné podať do 21.7.2020.

Viac informácií na: https://bratislava.sk/sk/strategicka-podpora-kulturnych-podujati