Spolupráca

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

  Základné údaje od budúceho partnera

  Zaradenie žiadosti

  Dodatočné informácie

  Všeobecné informácie o projekte

   

  ?

  ?

  Úlohou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska je vytvárať podmienky a organizovať programy, služby a produkty v oblasti
  kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života.

  BKIS ponúka spoluprácu pri realizácii kultúrnych projektov a podujatí, ktoré sú buď súčasťou mestského kalendára alebo dopĺňajú
  lokálnu kultúrnu ponuku, či neziskové podujatia presahujúce mestský rámec.
  V týchto prípadoch BKIS poskytuje podporu pri zabezpečovaní termínu a miesta konania, administratívnu pomoc pri zabratí verejných priestranstiev,
  podporu pri samotnej realizácii a produkcii podujatí vrátane propagácie na webe a sociálnych sieťach.

  Dopyty na spoluprácu posielajte poštou na adresu: Bratislavské kultúrne a informačné stredislo, Židovská 1, 815 15, Bratislava alebo vyplňte formulár nižšie.

  Všetky žiadosti musia obsahovať informácie, ktoré sú zadefinované aj vo formulári nižšie.