Spolupráca

OZNAM

Hlavné mesto SR Bratislava reaguje na mimoriadne opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré neumožňujú organizovať verejné kultúrne podujatia.  Je možné, že súčasný stav bude pretrvávať dlhšie, s dopadom na aktérov vytvárajúcich kultúrnu ponuku a kultúrny život mesta Bratislava, mestské kultúrne organizácie a  kultúrne podujatia realizované mestom.

PRETO VZHĽADOM NA MIMORIADNU SITUÁCIU PREDLŽUJEME TERMÍN PODANIA ŽIADOSTÍ O SPOLUPRÁCU V RÁMCI FESTIVALOV – BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI A KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI DO 30.5.2020.

Všetky žiadosti, vzhľadom na opatrenia hlavného mesta, vyhodnotíme a budeme komunikovať po tomto termíne.

Plánované podujatia a predstavenia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sú zrušené až do 30.6.2020.
ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE A TRPEZLIVOSŤ.

Zvládneme to. Aj v kultúre.

 
Úlohou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska je vytvárať podmienky a organizovať programy, služby a produkty v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ponúka spoluprácu pri realizácii kultúrnych projektov a podujatí, ktoré sú buď súčasťou mestského kalendára alebo dopĺňajú lokálnu, kultúrnu ponuku, či neziskové podujatia presahujúce mestský rámec.

V týchto prípadoch BKIS poskytuje podporu pri zabezpečovaní termínu a miesta konania, administratívnu pomoc pri zabratí verejných priestranstiev, podporu pri samotnej realizácii a produkcii podujatí vrátane propagácie na webe a sociálnych sieťach.

 

Dopyty na spoluprácu posielajte poštou na adresu: Bratislavské kultúrne a informačné stredislo, Židovská 1, 815 15, Bratislava alebo vyplňte formulár nižšie.

Všetky žiadosti musia obsahovať informácie, ktoré sú zadefinované aj vo formulári nižšie.

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

Základné údaje od budúceho partnera

Zaradenie žiadosti

Dodatočné informácie

Všeobecné informácie o projekte

 

?

?