Získajte materiálno-technickú podporu pre svoje podujatie. Uzávierka systému Open Call BKIS je do konca októbra

OpenCall23_zdroj_2

Tlačová správa – Potrebujete ozvučiť svoje podujatie, požičať si mobiliár, získať produkčnú alebo marketingovú podporu? Prihláste sa do verejnej výzvy Bratislavského kultúrneho ainformačného strediska (BKIS) Open Call. Uzávierka aktuálneho kola predkladania žiadostí je 31. októbra 2022. 

BKIS vrámci systému nefinančnej podpory Open Call ponúka spoluprácu tvorcom mestskej kultúry na celom území Bratislavy. Formulár „Podpora a spolupráca“ je určený pre organizátorov a organizátorky s hotovými projektmi, do ktorých BKIS už dramaturgicky nevstupuje. Predkladatelia či predkladateľky môžu žiadať otechnickú, produkčnú podporu, požičať si inventár alebo získať na podujatie priestor koncertnej avýstavnej siene Klarisky skapacitou 200 sediacich divákov. Všetky schválené žiadosti automaticky získajú aj marketingovú podporu. Aktuálna výzva je pre podujatia realizované vobdobí od 1. 2. do 1. 5. 2023 aneskôr. 

Aké projekty majú šancu uspieť? 

Podujatia by mali byť prístupné pre širokú verejnosť, podporovať hodnoty otvorenej spoločnosti a mať jasne zabezpečený realizačný plán. „Máme za sebou mimoriadne úspešné obdobie. Od začiatku Open Call sme podporili viac než 600 podujatí ažiadosti ospoluprácu stále pribúdajú. To nás utvrdzuje, že spustiť otvorenú výzvu bol správny krok,“ hovorí riaditeľka BKIS Katarína Hulíková adodáva: „Našou snahou je aj naďalej podporiť maximálny počet projektov s ohľadom na interné kapacity organizácie.“ Žiadosti formuláru „Podpora aspolupráca“ prijaté do 31.10. vyhodnotí komisia do konca novembra 2022, realizovať by sa mali na jar budúceho roka. Opodporených projektoch rozhodnú okrem zástupcov BKIS aj zástupca hlavného mesta SR Bratislava a zástupkyňa odbornej verejnosti. Bodovanie žiadostí vychádza zo zverejnených hodnotiacich kritérií tak, aby bol zabezpečený transparentný výber najkvalitnejších projektov. 

OpenCall23_zdroj_1

Festivaly, prednášky, koncerty 

Počas jesene prebiehajú vBratislave podujatia, ktoré boli podporené vpredchádzajúcom kole výzvy Open Call. Pomoc tak získali projekty ako medzinárodný festival súčasnej hudby MELOS-ÉTOS či filmový festival Adrenalin. Vseptembri získal podporu mestský festival Živé Račko. „Bez technickej podpory od BKIS by sme dnes nepripravovali už štvrtý ročník festivalu. Ak niekto uvažuje o organizácii kultúrneho podujatia, odporúčam zapojiť sa do výzvy Open Call BKIS,“ hovorí organizátor festivalu Pavol Troiak, ktorému mestská organizácia zapožičala mobiliár apodujatie podporila technicky aj komunikačne.  

Podporu doteraz získalo vyše 600 podujatí 

Okrem verejnosti systém Open Call poskytuje servis a technickú podporu mestským častiam, mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám. Celkovo vo všetkých výzvach od svojho vzniku BKIS podporilo viac než 600 kultúrnych podujatí vBratislave. 

Systém otvorenej výzvy mestská organizácia spustila vo februári 2022 aprostredníctvom formuláru „Podpora aspolupráca“ pomohla zrealizovať 117 podujatí. Prioritou výzvy je podpora občianskych aktivít a komunít vBratislave, rozvoj verejných priestranstiev a vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry aj v odľahlejších častiach hlavného mesta. Výzva je určená pre všetkých, ktorí plánujú realizovať svoje projekty v Bratislave: či sú to jednotlivci, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, živnostníci, neformálne iniciatívy, ale aj komerčné subjekty. Žiadatelia ažiadateľky nemusia mať sídlo vhlavnom meste, dôležité je, aby sa na území mesta konalo ich podujatie.  

Všetky dôležité informácie ovýzve, formuláre, zoznam dostupnej techniky amobiliáru, aj celé znenie hodnotiacich kritérií pre prijaté žiadosti nájdete na www.opencall.sk.