VYHLÁSENIE 19. ROČNÍKA NÁRODNEJ CENY ZA DIZAJN V OBLASTI KOMUNIKAČNÉHO DIZAJNU

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu vyhlasujú 19. ročník ocenenia Národná cena za dizajn, ktorý sa po dvoch rokoch opäť zameria na komunikačný dizajn!

„Keď pred 29 rokmi začalo Slovenské centrum dizajnu oceňovať dizajn, súťaž sa volala Dobrý design. Cenu si odniesol Tibor Uhrín za detskú drevenú stavebnicu Gringo, ktorá je dnes zastúpená v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. O 2 roky na to sa názov ceny zmenil na Cena za dizajn v SR a laureátmi sa stali Stanislav Kvočka, Milan Bíroš, Anton Bendis a Michal Staško. Až od roku 1997 sa ustálil názov Národná cena za dizajn a medzi štyrmi ocenenými boli prvý krát aj dva produkty komunikačného dizajnu: Prezentačný katalóg firmy Publicis od Vladimíra Jurkoviča a Časopis Park v dizajne Richarda Čisárika a Filipa Vanča. V súčasnosti venujeme každý párny rok práve komunikačnému dizajnu. Medzinárodná porota vyberá to najlepšie zo stoviek prihlásených prác v rámci špeciálnych kategórií, ktoré rešpektujú rôznorodosť dizajnérskej tvorby. Za 29 rokov sa súťažná prehliadka najlepšieho slovenského dizajnu stala prestížnym domácim ocenením, vynikajúcim výberom pre reprezentovanie slovenského dizajnu v zahraničí a v neposlednom rade dôležitým parametrom pre štatistické zisťovanie stavu dizajnu na Slovensku. Verím, že trojkombináciu porotovanie, výstava a galavečer budeme tento rok realizovať bez obmedzení a na budúci rok sa nám podarí slávnostné odovzdávanie cien odvysielať aj vo verejnoprávnej televízii,“ uviedol Maroš Schmidt, riaditeľ SCD.

NCD 2022 je určená pre profesionálnych dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na komunikačný dizajn alebo súvisiacich odborných disciplín a iných odborníkov pracujúcich v oblasti dizajnu.

Tohtoročnou zmenou v prihlasovaní je zavedenie jednorazového súťažného poplatku, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné.

Jedenásť súťažných oblastí 19. ročníka Národnej ceny za dizajn ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel. Od rôznych druhov kampaní, vizuálnych identít, cez dizajn kníh a publikácií, digitálne projekty, diela s animovanými, obrazovými, zvukovými a pohybovými prvkami, komunikačné projekty prepojené s priestorom, autorskú tvorbu písma, obalový dizajn, samostatné plagáty až po študentský dizajn. Zaujímavou oblasťou pre prihlásenie sú Nové horizonty, kde je možné zahrnúť návrhy, vizuály a realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach.

Hodnotiť sa bude najmä na základe nasledujúcich kritérií: originalita, inovácia, technická a technologická vyspelosť, ale zároveň aj sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti. Diela bude hodnotiť sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristina Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ). Z prihlásených diel porota v lete vyberie nominácie, ktoré budú následne prezentované na jeseň formou výstavy. Mená ocenených sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní cien NCD22 taktiež na jeseň.

Porota môže na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne uznania. Ak sa však v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.

Kurátorom 19. ročníka NCD je Ondrej Gavalda, grafický dizajnér a zároveň odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít a dizajnu kníh. Okrajovo sa zaoberá aj experimentálnou typografiou a modulárnymi písmami.

Ostatný ročník udeľovania Národnej ceny za komunikačný dizajn považujem za zlomový. Podarilo sa v ňom výrazne rozšíriť počet jednotlivých kategórií a zadefinovať ich obsahovú náplň. Táto nová definícia vo veľkej miere uľahčila posudzovanie spoločných parametrov pri jednotlivých projektoch a zároveň sprehľadnila vystavenie jednotlivých kategórií aj pre laickú verejnosť. Sedemnásty ročník bol významný aj rekordným počtom prihlásených prác. Verím, že tieto zmeny vníma kladne aj dizajnérska obec a zachová svoju priazeň súťaži aj v práve začínajúcom 19. ročníku. Teším sa na množstvo prihlásených diel,” uviedol Ondrej Gavalda, kurátor NCD22.

Autorom vizuálu a komunikačnej kampane NCD 2022 je grafický dizajnér Martin Bajaník. V súčasnosti pracuje vo svojom grafickom štúdiu s názvom Pekne & Dobre. Medzi jeho klientov patria prevažne lokálne gastronomické značky, ktorým sa snaží radiť v marketingu a prinášať dobrý dizajn.

 

 

Diela komunikačného dizajnu možno prihlásiť od piatku, 1. apríla, do nedele 15. mája 2022, s prácami, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 prostredníctvom online formulára.

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdete na webe https://scd.sk/ncd.
Aktuálne informácie nájdete tiež na sociálnych sieťach – IG a FB Národnej ceny za dizajn, IG a FB Slovenského centra dizajnu.

#scd #ncd #ncd2022 #dizajn #design #slovakdesignaward #narodnacenazadizajn

 

Vyhlasovatelia súťaže:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenské centrum dizajnu

Organizátor:
Slovenské centrum dizajnu

Generálny reklamný partner SCD:
J&T Banka

Partner SCD:
Antalis

Hlavný partner SCD:
Designum

Hlavní partneri NCD:
Divadlo Nová scéna Yeme

Mediálni partneri NCD:
Archinfo
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Czech Design
Čerstvé ovocie
Denník N
DeTePe
Dolcevita.cz
Earch.cz
Flash Art
Interez
Protisedi.cz
Rádio Devín
Rádio FM
Refresher
Slovak Fashion Council

TERMÍNY

01. 04. – 15. 05. 2022 Prihlasovanie do NCD
23. 05. – 05. 06. 2022 1. kolo hodnotenia porotou
16. 06. – 17. 06., 23. 06. – 24. 06. 2022 Zber prác postúpených do 2. kola
07. 07. – 08. 07. 2022 Zasadnutie poroty
05. 10. – 11. 12. 2022 Výstava NCD 2022
18. 10. 2022 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

 

ORGANIZAČNÝ TÍM

Zuzana Böhmerová
koordinátorka NCD 2022
zuzana.bohmerova@scd.sk
+421 918 110 248

Maroš Schmidt
riaditeľ SCD, odborná spolupráca
maros.schmidt@scd.sk

Ondrej Gavalda
kurátor NCD 2022
ondrej@gavalda.sk

Gabriela Rybáriková
produkcia výstavy a programov pre verejnosť
gabriela.rybarikova@scd.sk
+421 918 110 247

Silvia Kružliaková
vedúca SMD, odborná spolupráca
silvia.kruzliakova@scd.sk

Barbora Káňová
PR a kontakt pre médiá
barbora.kanova@scd.sk
+421 915 697 581

Martin Bajaník
vizuál a grafický dizajn NCD 2022
bajanik@pekneadobre.sk

Peter Liška
architektonický návrh a realizácia výstavy
atelier@peterliska.sk

Katarína Kubalová
produkcia galavečera