KONVERGENCIE 2022 / BRAHMS / jarná edícia medzinárodného festivalu komornej hudby

 

KONVERGENCIE 2022 / BRAHMS

jarná edícia medzinárodného festivalu komornej hudby

marec 2022 / Bratislava

 

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vstúpi v roku 2022 do svojho 23. ročníka. Po siedmykrát bude jeho súčasťou aj edícia zameraná výlučne na tvorbu jedného skladateľa.

 

2016  /  Dimitrij Šostakovič
2017  /  Béla Bartók
2018  /  Ludwig van Beethoven
2019  /  Igor Stravinskij
2020  /  Johann Sebastian Bach
2021  /  Astor Piazzolla
2022  /  Johannes Brahms

 

Aimez-vous Brahms? Máte radi Brahmsa? Na otázku z názvu známeho románu Françoise Saganovej má festival Konvergencie jednoznačnú odpoveď v podobe série koncertov venovaných tomuto skladateľovi. Po Šostakovičovi, Bartókovi, Beethovenovi, Stravinskom, Bachovi a Piazzollovi ponúknu Konvergencie slovenskému publiku koncentrovaný pohľad na dielo ďalšieho z velikánov klasickej hudby. Tvorba Johannesa Brahmsa (1833 – 1897), ktorý strávil väčšiu časť života v neďalekej Viedni, patrí k pilierom komorného repertoáru a na Slovensku zaznieva pre svoje vysoké nároky sporadicky. Počas jarnej edície festivalu Konvergencie sa 21. – 27. marca 2022 stretnú v Bratislave renomovaní slovenskí i zahraniční umelci, aby v Primaciálnom paláci a v Moyzesovej sieni spoločne uviedli Brahmsove kompletné sláčikové kvartetá (Navarra Quartet), sonáty pre husle (Milan Paľa, Daniel Rowland), violončelo (Robert Cohen) a klarinet (Branislav Dugovič, Ronald Šebesta), ako aj výber z Brahmsovej komornej hudby pre sláčikové zoskupenia, komornej tvorby s klavírom (Nino Gvetadze, Nora Skuta, Peter Pažický, Ladislav Fančovič) a piesní (Eva Šušková). Súčasťou festivalu bude aj prednáška muzikológa Dr. Otta Bibu, dlhoročného riaditeľa Archívu Gesellschaft der Musikfreunde vo Viedni, kde sa nachádza Brahmsova pozostalosť zapísaná do zoznamu pamiatok UNESCO. Priestor dostane aj mladá generácia hudobníkov, 26. februára zaznie v Moyzesovej sieni Brahmsova tvorba pre klavír, výber z populárnych Uhorských tancov vo verzii pre klavír štvorručne (Devanas Duo: Kristína Smetanová, Júlia Stahl Novosedlíková) a výber z Liebeslieder Neue Liebeslieder valčíkov, ktoré pre Konvergencie naštudovalo Devanas Duo a speváci Terézia Zimková, Jarmila Balážová, Juraj KucharTomáš Šelc.

 

BRAHMS 2022 / KONCERTY

21. 3. 2022 / Primaciálny palác / 19,00
BRAHMS I („Frei aber einsam“, slobodný, no sám
Scherzo c mol, WoO 2 zo Sonáty „F-A-E“ pre husle a klavír
Husľová sonáta č. 3 d mol, op. 10
Milan PAĽA – husle
Ladislav FANČOVIČ – klavír
Sláčikové kvarteto č. 3 B dur, op. 67
NAVARRA QUARTET (UK)

22. 3. 2022 / Primaciálny palác / 19,00
BRAHMS II (– sláčikové kvartetá op. 51)
Sláčikové kvarteto č. 2 a mol, op. 51
Sláčikové kvarteto č. 1 c mol, op. 51
NAVARRA QUARTET (UK)

23. 3. 2022 / Primaciálny palác / 19,00
BRAHMS III (– jesenná hudba)
Klarinetová sonáta č. 1 f mol, op. 120
Ronald ŠEBESTA – klarinet
Nora SKUTA – klavír
Klarinetová sonáta č. 2 Es dur, op. 120
Branislav DUGOVIČ – klarinet
Kristína SMETANOVÁ – klavír
Trio pre lesný roh, husle a klavír Es dur, op. 40
Carlie Brooke BIGELOW (CAN) – lesný roh
Benjamin Marquise GILMORE (UK) – husle
Peter PAŽICKÝ – klavír

25. 3. 2022 / Moyzesova sieň / 19,00
BRAHMS IV (– „alla Zingarese“)
Rapsódia h mol pre klavír, op. 79/1, Agitato
6 Klavierstücke, Op. 118 – II. Intermezzo A dur/Intermezzo in A Major
6 Klavierstücke, Op. 118 – VI. Intermezzo es mol/Intermezzo in E-flat Minor
Nino GVETADZE (GE) – klavír
Regenlied/Rain Song
Nachklang/Reminiscence
Eva Šušková – soprán
Peter PAŽICKÝ – klavír
Husľová sonáta č. 1 G dur, op. 78
Daniel ROWLAND (UK) – husle
Nino GVETADZE (GE) – klavír
Klavírne kvarteto č. 1 g mol, op. 25
Daniel ROWLAND (UK) – husle, Martin RUMAN – viola, Maja BOGDANOVIĆ (SRB) – violončelo, Nino GVETADZE (GE) – klavír

26. 3. 2022 / Moyzesova sieň / 19,00
BRAHMS V (– Liebeslieder, piesne a tance)
Rapsódia g mol pre klavír, op. 79/2
Kristína SMETANOVÁ – klavír
6 Klavierstücke, Op. 118 – V. Romanze
6 Klavierstücke, Op. 118 – III. Ballade
Júlia STAHL NOVOSEDLÍKOVÁ – klavír
Uhorské tance, WoO 1 (výber, verzia pre klavír štvorručne
DEVANAS DUO: Kristína SMETANOVÁ – klavír, Júlia STAHL NOVOSEDLÍKOVÁ – klavír
Liebeslieder-Walzer, op. 52
Terézia ZIMKOVÁ – soprán, Jarmila BALÁŽOVÁ – alt, Juraj KUCHAR – tenor, Tomáš ŠELC – bas
DEVANAS DUO: Kristína SMETANOVÁ – klavír, Júlia STAHL NOVOSEDLÍKOVÁ – klavír

27. 3. 2022 / Moyzesova sieň / 19,00
BRAHMS VI („Frei aber froh“, slobodný, no šťastný)
Violončelová sonáta č. 2 F dur, op. 99
Robert COHEN (UK) – violončelo
Nora SKUTA – klavír
Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36/String Sextet No. 2 in G Major, Op. 36
Daniel ROWLAND (UK), Ivana KOVALČÍKOVÁ – husle
Martin RUMAN, Daniel RUMLER – viola
Robert COHEN (UK), Maja BOGDANOVIĆ (SRB) – violončelo

BRAHMS 2022 / SPRIEVODNÉ PODUJATIA

12. 2. 2022 / Kino Lumière
Berlínski filharmonici, Kirill Petrenko & András Schiff / Brahms & Suk
Priamy prenos z digitálnej koncertnej siene Berlínskej filharmónie
V spolupráci s Goetheho Inštitútom

24. 3. 2022 / Goethe Institut Bratislava
Brahms: skladateľ medzi generáciami a štýlmi
prednáška Otta Bibu, riaditeľa archívu Gesellschaft der Musikfreunde vo Viedni

28. 3. 2022 / Majstrovské kurzy v Galérii: Robert Cohen – violončelo, Daniel Rowland – husle
V Galérii mesta Bratislavy

marec 2022 / Continuo – podcast festivalu Konvergencie: “Brahms”