Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 25. február 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Boli vyhlásení laureáti prestížneho ocenenia – Bratislavská čučoriedka 2019

18. februára 2019 | Miriam Šlosárová

Ocenenie – Bratislavská čučoriedka vzniklo pred šestnástimi rokmi ako pamiatka na Júliusa Satinského, všestranného a nezameniteľného umelca, bratislavského lokálpatriota, ktorý bol bytostne spätý so svojim rodným mestom.

Cena je udeľovaná v dvoch kategóriách: Kategória „Idea – Počin“ oceňuje nekonvenčné a objavné činy, či pôsobenie jednotlivca /kolektívu/ na území mesta. Kategória „Osobnosť“ oceňuje osobnosti, ktoré svojím spoločenským pôsobením a celoživotnou profesionálnou kariérou nezameniteľne prispievajú k posilneniu hodnotovej identity Bratislavy.

Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo počas otváracieho ceremoniálu Prešporského bálu, 16. februára 2019.

Ako uviedla autorka Ceny – Katarína Rimóczyová: “Členovia Čestnej rady Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka – Peter Lipa, Iveta Malachovská, Dana Lapšanská, Vladimír Grežo a Katarína Rimóczyová, vyberali laureátov 16.ročníka so zreteľom na ich celoživotné profesionálne pôsobenie v spätosti s Bratislavou, v ktorej obohacujúco dodnes tvoria a vydávajú svedectvo o meste, jeho obyvateľoch, o pamiatkach a umeleckom niveau.”

.

Laureátmi 16. ročníka Ceny Júliusa Satinského sa stali Janko Lehotský a OZ Bratislavské rožky.

Bratislavská čučoriedka 2019 v kategórii „Osobnosť“

V kategórii v kategórii Osobnosť udelila ocenenie spevákovi a skladateľovi Jankovi Lehotskému, legendárnej osobnosti slovenskej hudobnej scény, za výnimočný umelecký prínos do hudobnej kultúry.

Janko Lehotský (1947) patrí medzi najvýraznejšie autorsko-interpretačné zjavy, aké slovenská populárna hudba od polovice sedemdesiatych rokov zaznamenala. Bratislavský rodák pochádza z umeleckej rodiny. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval tanec a hru na klavíri. Preslávil sa predovšetkým v skupine Modus, do ktorej prišiel v roku 1972. Stal sa lídrom a uplatnil v ňom svoj kompozičný talent, čím sa podieľal na formovaní hlavného prúdu slovenskej populárnej hudby.

Na sólovej dráhe vydal 10 albumov a počet piesní z jeho autorského pera sa blíži k päťstovke! Je viacnásobným laureátom autorskej súťaže Bratislavská lýra, jeho piesne získali ocenenia aj v zahraničí. Neustále tvorí a už desať rokov sa aktívne venuje výtvarnému umeniu.

Zdroj: Presporskybal.sk

Bratislavská čučoriedka 2019 v kategórii „Idea – Počin“

V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie občianskemu združeniu Bratislavské rožky za činnosť zameranú na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva starej Bratislavy – Prešporka.

Občianske združenie (OZ) Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás založilo v roku 2010 niekoľko nadšencov, žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom starej Bratislavy – Prešporka na prelome 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných informácií ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru. Členovia združenia neúnavne prezentujú a podporujú kultúrne aktivity rôznych národnosti žijúcich v Bratislave, aktivizujú súčasný umelecký a kultúrny život mesta. Za svoj ústredný cieľ si kladú posilňovať lokálpatriotizmus a šíriť dobré meno Bratislavy nielen doma, ale aj v zahraničí.

Zakladateľmi organizácie sú Mgr. Eva Bolemant (predsedníčka) a Mgr. Sándor Papp ml. (šéfredaktor). JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. a Mgr. Árpád Korpás aktívne pôsobia ako podpredsedovia združenia. OZ je prevádzkovateľom populárno-náučného, trojjazyčného internetového magazínu www.bratislavskerozky.sk, v ktorom približujú kultúrny život a históriu Bratislavy, ale aj aktivity organizácie spojené s ochranou kultúrneho dedičstva. Internetový magazín je považovaný za jednu z načítanejších webových stránok s historickým zameraním na Slovensku. Organizujú prednášky, zbierajú staré pohľadnice, fotografie, vydávajú knihy, sprístupňujú historické materiály. A ich snom je zriadiť múzeum Bratislavských rožkov.

Zdroj: Starproduction

LAUREÁTI CENY JÚLIUSA SATINSKÉHO BRATISLAVSKÁ ČUČORIEDKA 2004 – 2018

 

Bratislavská čučoriedka 2019 v kategórii „Osobnosť“

 • 2004 – Mária Kišoňová Hubová, operná speváčka
 • 2005 – Štefan Holčík, historik
 • 2006 – Ján Miloslav Bahna, architekt
 • 2007 – Hilda Múdra, krasokorčuliarska trénerka
 • 2008 – Soňa Kovačevičová, etnografka
 • 2009 – Tomáš Janovic, spisovateľ
 • 2010 – Peter Lipa, spevák a hudobný skladateľ
 • 2011 – Emília Vášáryová, herečka
 • 2012 – Karol Kállay, fotograf
 • 2013 – pocta Júliusovi Satinskému
 • 2014 – Milan Lasica, herec
 • 2015 – Miroslav Cipár, výtvarník
 • 2016 – Marián Labuda, herec
 • 2017 – Pavol Hammel, spevák a hudobník
 • 2018 – Kamila Magálová, herečka

Bratislavská čučoriedka 2019 v kategórii „Idea – Počin“

 • 2004 – Viktor Hulík, akademický maliar, za vytvorenie sochy Čumila
 • 2005 – Steiner Selma Steinerová a Dagmar Ložeková, iniciátorky znovuotvorenia antikvariátu Steiner
 • 2006 – Albert Marenčin, vydavateľ knižnej edície Bratislava – Pressburg
 • 2007 – Svetozár Ilavský, sochár, za stvárnenie sochy J. Satinského na Dunajskej ulici
 • 2008 – Barbara Ukropcová, lekárka a vedkyňa, za objavnú prácu v medicínskom výskume
 • 2009 – Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine
 • 2010 – Peter a Pavol Hochschornerovci, vodní slalomári, za výnimočnú reprezentáciu Slovenska a rodnej Bratislavy
 • 2011 – Vladimír Michal, zakladateľ knižného vydavateľstva Artforum
 • 2012 – Bratislava Hot Serenaders, orchester, za prinavrátenie noblesy a tanečných tradícií starej Bratislavy
 • 2014 – Anton Srholec, katolícky kňaz a charitatívny pracovník, za príkladný životný postoj a nezištnú pomoc ľuďom bez nádeje
 • 2015 – Gabriel Drobniak, architekt, za rekonštrukciu bratislavskej Reduty
 • 2016 – Illach Van Ojen a Barbara Zavarská, zakladatelky bratislavského Dobrého trhu
 • 2017 – Gerard H. Meulensteen a Vladimír Polakovič, zakladatelia múzea moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum
 • 2018 – Tomáš Berka, scénograf a autor kníh o Bratislave