Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Bezpečnosť a organizácia športových podujatí

6. marca 2019 | Jana Túry

Koncom februára sa v priestoroch Hotela Vienna House Easy Bratislava konal dvojdňový seminár určený pre organizátorov športových podujatí na tému „Bezpečnosť a organizácia športových podujatí“. Medzi hosťami boli odborníci v oblasti legislatívy, manažmentu, požiarnej ochrany, ale aj organizátori športových podujatí. O skúsenostiach s organizovaním veľkých kultúrnych podujatí porozprával aj riaditeľ BKIS – Vladimír Grežo. Na tému bezpečnosti pri podujatiach sme sa rozprávali s organizátorom semináru a predsedom komisie pre behy mimo dráhu SAZ – Jozefom Pukalovičom.

.

Téma bezpečnosti pri organizovaní (nielen) športových podujatí je pomerne nová a hlavne aktuálna. Kedy vznikol nápad usporiadať seminár na túto tému?
Podobný seminár sme zorganizovali pod zastrešením Slovenského atletického zväzu už v roku 2016, takže aktuálny bol dá sa povedať aj určitým pokračovaním a už viacej reálnymi príkladmi z praxe nadviazal na to, čo odznelo v roku 2016 v Rajeckých Tepliciach.

Seminár trval 2 dni. Splnil očakávaný zámer?
Základným cieľom bolo otvoriť tému bezpečnosti a to z rôznych uhlov pohľadu, čo si myslím, že sa podarilo. Bezpečnosť nie je len fyzická ochrana, ale je aj manipulácia s davom, navigovanie správania, pohybu a konania samotných účastníkov podujatia či divákov, informovanosť, riešenie kolíznych situácií, koordinácia zložiek zapojených do podujatia, problematika je oveľa širšia ako len obrana proti prípadnému útoku zo strany tretieho subjektu, ako sa to dá zjednodušene chápať.

Zľava: organizátor semináru Jozef Pukalovič, Martin Kralovič z PS Events, riaditeľ BKIS Vladimír Grežo a Marek Bednárik z Eagle Security

Aká je situácia na Slovensku pri organizovaní rôznych akcií? Sú organizátori uvedomelí a naozaj dbajú o bezpečnosť návštevníkov aj zúčastnených alebo situáciu podceňujú?
Ťažko sa mi k tejto téme vyjadruje, lebo ten pohľad je ozaj subjektívny. Som presvedčený, že nikto z nás si neželá, aby došlo na jeho podujatí k problémom, faktom však je, že mnohí organizátori majú len minimálne predstavy o tom, čo celý komplex organizácie podujatia obnáša. Nemyslím si, že sa situácia podceňuje, skôr sa niekedy nedoceňuje.

Ak by ste mali porovnať vzhľadom na túto tému situáciu vo svete a na Slovensku. Má Slovensko v otázke bezpečnosti pri organizácií akcií čo dobiehať alebo sme na tom pomerne dobre?
Keď si porovnávame poznatky s kolegami napríklad z Čiech, my máme zákon o športe, ktorý určitým spôsobom upravuje ako má organizácia podujatia vyzerať, na druhej strane v ČR majú podľa môjho názoru silnejšiu inštitucionálnu aj spoločenskú podporu rôzne športové podujatia, takže ja to vidím, že sme niekde v procese, ale zďaleka nie na jeho konci. Samozrejme iná situácia je v krajinách ako USA, Francúzsko alebo Anglicko, tam sa k týmto témam pristupuje ešte oveľa vážnejšie a dôslednejšie a náklady, ktoré organizátori vynakladajú na bezpečnosť sú oveľa vyššie ako u nás.

Riaditeľ BKIS Vladimír Grežo hovoril o organizácií kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách.

Vy sám organizujete športové podujatia na rôznych miestach Slovenska. Akú časť pri organizovaní venujete problematike bezpečnosti?

Snažíme sa robiť, čo je v našich ľudských ale aj finančných možnostiach. Hlavne sa snažíme veľa komunikovať s políciou, otvorene informovať o akcii verejnosť aj s ohľadom na dopravné obmedzenia, ktoré sú s akciou spojené. Veľa komunikujeme s dotknutými orgánmi a inštitúciami, aby sme sa vyhli nejakým kolíznym bodom a jednoznačne v porovnaní s minulosťou oveľa, ale oveľa viac sa venujeme informovanosti účastníkov aj divákov. Samozrejme od celého nášho organizačného tímu očakávam, že aj všetci naši spolupracovníci a dodávatelia budú mať neustále otázku bezpečnosti ako prioritu číslo jeden, preto aj naši partneri sú väčšinou spoločnosti, s ktorými robíme už niekoľko rokov a máme s nimi výborné skúsenosti a sme presvedčení o ich profesionalite. Aj cieľom stretnutí ako bolo to naše je otvorene poukázať na veci, nebáť sa baviť aj o problémoch a vzájomne si priznať chyby, z ktorých sa aj kolegovia vedia poučiť

Spomeniete si na pár osobných skúseností, kedy ste boli rád, že ste pri organizovaní podujatí nepodcenili otázku bezpečnosti?

Ťažko povedať jednu konkrétnu, akcie vo vonkajšom prostredí sú vždy živý organizmus, takže vždy je niečo, čo vás môže prekvapiť. Alfa a omega je počasie, svoje zohráva vždy ľudský faktor, kombinácia s inými akciami a aktivitami, ktoré sa konajú pred, súčasne alebo tesne po skončení vášho podujatia, správanie účastníkov, proste snaha nás je mať veci vždy čo možno najdokonalejšie pripravené, aby sme nemuseli „hasiť“ organizačné záležitosti, ale mali „čistú“ hlavu na riešenie prípadných problémov, ak vzniknú.

 

Tomáš Mirovský porozprával o svojich skúsenostiach s organizáciou pretekov RunCzech.