Objavovanie a láska k histórii môžu byť viac ako súkromná záľuba

Máte radi skutočné príbehy? Históriu, umenie, či jednoducho mesto, v ktorom sa dennodenne pohybujete? Ak aj vy patríte k zvedavým ľuďom, fascinujú vás dejiny, ale aj súčasný vývoj mesta, priťahujú vás informácie a radi prenikáte hlbšie do tém, máte skvelú príležitosť posunúť vaše záľuby ďalej a prihlásiť sa na kurz Sprievodca cestovného ruchu BKIS.

 

Povýšte záľubu na vzdelanie, ktoré otvára dvere novým možnostiam

K pozitívam uplynulého roka, napriek jeho náročnosti v súvislosti s pandémiou, patrí nesporne skutočnosť, že ľudia sa začali vedome zaujímať o svoje bezprostredné okolie, vydali sa spoznávať vlastnú krajinu, kraj či okres, vtiahli do ulíc mesta a začali objavovať jeho krásy, históriu a príbehy. Častokrát ostali milo prekvapení až zaskočení, čo všetko „doma“ nájdu, čo všetko im mesto ponúka.

Možno aj vy patríte k zvedavým ľuďom, ktorí sa radi vzdelávajú, potrebujú porozumieť veciam do hĺbky a obdivujú históriu, umenie, osobnosti a skutočné príbehy, ktoré prispeli k súčasnej podobe hlavného mesta. Ak navyše aj radi komunikujete a zdieľate svoje nadšenie s okolím, máte skvelú príležitosť zúročiť všetky vaše záľuby v kurze, vďaka ktorému možno objavíte vaše nové poslanie!

Kurz Sprievodca cestovného ruchu BKIS je najstarším na Slovensku, vznikol už v roku 1958 a ako jediný sa zameriava špeciálne na Bratislavu. „Väčšinou sú podobné kurzy zamerané na Slovensko alebo všeobecne na cestovný ruch,“ vysvetľuje lektor a vedúci kurzu Ján Vyhnánek a dodáva: „Keď má niekto naozaj rád históriu Bratislavy, chce sa dozvedieť viac a preniknúť do hĺbky, tak tento kurz je ideálny priestor, pretože ponúka naozaj komplexné štúdium, mapuje Bratislavu od jej vzniku až po súčasnosť, detailne sa napríklad venuje architektúre – od začiatkov gotiky až po súčasnosť a navyše ponúka aj rôzne špecifické témy.“

Ide o intenzívny kurz, ktorý ponúka až 360 vyučovacích hodín a  súčasťou celej výučby sú aj pravidelné praktické prechádzky a vstupy do kľúčových objektov – kostolov, múzeí, galérií, do Primaciálneho paláca, synagógy, mauzólea Chatama Sofera, ale aj do mnohých objektov, kam by sa bežný človek pravdepodobne nedostal, pretože jednotlivcom sú zväčša neprístupné. Kurz však intenzívne spolupracuje so všetkými dôležitými inštitúciami spravujúcimi pamiatkové objekty, vďaka čomu je štúdium obohatené o významnú, praktickú časť.

Ján Vyhnánek potvrdzuje, že mnoho frekventantov sa do kurzu prihlasuje dokonca len kvôli možnosti dozvedieť sa na jednom mieste o Bratislave maximum, prostredníctvom prednášok a prechádzok, ktoré kurz ponúka. Sú to nadšenci a milovníci histórie, ktorí cítia potrebu vzdelávať sa a študovať, avšak nezamýšľajú sa ďalej rozvíjať ako sprievodcovia. Tento jav len potvrdzuje renomé kurzu s vyše šesťdesiatročnou tradíciou, ktorý vychoval množstvo kvalitných, profesionálnych sprievodcov po Bratislave.

Garanciou, že študenti kurzu dostanú vzdelanie na veľmi vysokej úrovni je aj skvelý lektorský zbor, vysvetľuje Janko Vyhnánek: „Lektori a lektorky kurzu patria medzi tých najlepších znalcov Bratislavy, no nielen medzi sprievodcami, ale celkovo v odbornej verejnosti. Niektorí sprevádzajú už desiatky rokov, štyridsať aj päťdesiat a za ten čas si získali uznanie, takže sa na nich so žiadosťami o informácie obracajú aj pracovníci odborných múzeí alebo pamiatkových úradov.“

Najstarší kurz na Slovensku prirodzene reflektuje na potreby modernej doby

Skúsení lektori podávajú obrovský objem informácií pútavým spôsobom, teoretická a praktická časť je skĺbená tak, že frekventantov kurzu  udržuje v živom záujme.
Kurz môže absolvovať ktokoľvek, kto v čase vykonania záverečnej skúšky dovŕši 18 rokov.
K vítaným predispozíciám pre štúdium patrí komunikatívnosť, záujem o históriu a chuť vzdelávať a učiť sa. Znalosti cudzích jazykov sú samozrejme tiež plusom, najmä s ohľadom na prípadnú sprievodcovskú prax, ale kurz aktuálne tieto  znalosti neoveruje. Celé štúdium študenti absolvujú v slovenskom jazyku.

Každoročne sa v kurze zíde naozaj pestrá generačná zmes nadšencov a ľudí túžiacich po rozšírení vzdelania. Kurz umožňuje absolvovať štúdium všetkým generáciám, takže by ho eventuálne mohli navštevovať hoci aj členovia celej rodiny naraz! „Donedávna sme mali podmienku ukončené stredoškolské vzdelanie, ktorú sme odstránili, pretože sa nám začalo hlásiť viacero mladých ľudí, ktorí ešte len študovali alebo končili strednú školu. Dnes preto stačí základné vzdelanie a chuť učiť sa. My už tie informácie potom do študentov dostaneme,“ presvedčivo hovorí Janko Vyhnánek.

Realizáciu kurzu už preverila aj pandémia a lektorský zbor i osnovy sú dobre nachystané aj na opätovnú možnosť dištančného vzdelávania, kedy je teoretická časť realizovaná vo forme online prednášok či video vychádzok. Praktická časť kurzu je potom šikovne presunutá do druhého semestra a prípadne realizovaní v menších skupinách.

Výsledkom kurzu je certifikát o úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, ktorou sa kurz završuje. Tento certifikát je regulovaný zákonom o celoživotnom vzdelávaní a má právnu relevanciu, umožňuje teda absolventom napríklad otvoriť si živnosť, alebo jednoducho sprevádzať, a to nielen po Bratislave, ale po celej krajine, keďže má celoslovenskú pôsobnosť.

Rande s mestom –  ideálna prax pre začínajúcich sprievodcov 

Svojich skalných fanúšikov si už našiel cyklus tematických vychádzok z produkcie BKIS – Rande s mestom, ktorý už vyše roka prináša pravidelné prehliadky mesta so sprievodcami, absolventmi najstaršieho sprievodcovského kurzu. Prechádzky v múdrej a príjemnej spoločnosti našich sprievodcov lákajú všetky generácie návštevníkov, ktorí sa vďaka osobným zážitkom učia pozerať na mesto inak. Objavujú jeho rôzne tváre, spoznávajú nielen príbehy pamiatok, inštitúcii, ulíc, budov a stavieb, ale napríklad aj odevných značiek, pohostinstiev, kín, či divadiel, konkrétne osudy mnohých významných osobností a predovšetkým získavajú návštevníci vrúcnejší vzťah k mestu. Majú Bratislavu radšej. Pretože, ako hovorí najstaršia aktívna sprievodkyňa po Bratislave, a zároveň lektorka kurzu Sprievodca CR BKIS, pani Helena Navrátilová: „Keď niekto niečo nepozná, nemôže to mať rád.“ Jej samej sprostredkovali silný vzťah k Bratislave rodičia ešte v prvej polovici 20. storočia, keď ju brávali na pravidelne vychádzky starým mestom.  „Celý život pracujem na tom, aby som o tomto meste vedela, čo najviac,“ hovorí pani Helena, ktorá začala sprevádzať v roku 1964, keď mala 18 rokov a odvtedy aktívne sprevádza až dodnes.

 

Rande s mestom je projekt, ktorý podporuje začínajúcich sprievodcov a umožňuje im nácvik v praxi. To znamená, musia si vybrať tému, ktorú odborne spracujú a prezentujú Bratislavčanom, čo je náročnejšie, ako urobiť všeobecnú prehliadku centra mesta. Sprievodca musí totiž presvedčivo obsiahnuť jednu konkrétnu tému, musí k nej nájsť pramene a dobre ju vystavať. Kto toto dokáže, má veľké predpoklady, že sa z neho stane aj dobrý všeobecný turistický sprievodca,“ objasňuje Janko Vyhnánek. „Snažíme sa, aby si sprievodcovia pestovali vzdelanie, ktoré dosiahli, aby dostali šancu a vedeli sa následne uplatniť na trhu, ktorý je pomerne plný,“ vysvetľuje.

 

Hlavné mesto reprezentuje pre návštevníkov zo zahraničia aj zvyšok Slovenska

Bratislava je mestom kultúry, histórie, vzdelanosti, prírody a vďaka svojej polohe na hranici, aj veľkej pestrosti. Okrem toho nie je pre mnohých cudzincov len hlavným mestom, ale celým Slovenskom, keďže sa ďalej ako do Starého Mesta nedostanú. Sprievodcovia sa zhodujú, že ak turisti spoznajú dejiny Bratislavy, zanechá to v nich silnejší, krajší a nezabudnuteľný dojem.

Práca sprievodcu s klientom je kontakt človeka s človekom, a preto je v sprievodcovskej profesii dôležitá komunikácia, otvorenosť a empatia. Absolventka kurzu a mimoriadne aktívna a úspešná sprievodkyňa Andrea Turanská vidí zmysel sprievodcovskej práce nasledovne: „Každý jeden turista, či už je to cudzinec, či Slovák, je v našom meste nový. Našou úlohou, úlohou sprievodcu, je nie len ho informovať o histórii, ale dať mu pocit, že je tu vítaný. Postarať sa o to, aby sa tu cítil dobre. Lebo len vtedy si pôjde sadnúť do tamtej či onej krčmy a objedná si poriadnu večeru, navštívi múzeá či galérie, kúpi si suvenír, aby na Bratislavu nezabudol… a hlavne… sa sem vráti. A tieto služby žiadna technika, či pokrok nenahradí.“

 

Nový ročník kurzu Sprievodca cestovného ruchu BKIS 2021 – 2022 sa otvára už 25. septembra 2021.

Viac informácií o aktuálnom kurze a prihlášku nájdete na: https://www.bkis.sk/kurzsprievodca/