Pavol Šimove: „Na novom mieste sa žije ľahšie a úspešnejšie so vzťahom k nemu.“

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Patrí k neprehliadnuteľným a zanieteným sprievodcom po Bratislave, ktorý dokáže pre dejiny a príbehy mesta nadchnúť dokonca aj malé deti. Pavel Šimove je zároveň aj prekladateľ a tlmočník a v uliciach Bratislavy ho môžete počuť sprevádzať návštevníkov v talianskom, anglickom, švédskom, nemeckom aj ruskom jazyku. Taktiež je jedným z iniciátorov a najaktívnejším sprievodcom v cykle tematických vychádzok Rande s mestom špeciálne pripravených pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Ako a kedy v sebe objavil nielen talent na jazyky, ale aj lásku k histórii nášho mesta a poslanie, do ktorého svoju vášeň pretavil?

 

Aká bola vaša cesta k sprievodcovskému  povolaniu?

Predstavte si, že pestujete a staráte sa vo svojej záhrade o rôzne kvety. Je ich stále viac. Už ani neviete koľko. Jeden je záľuba v histórii. Druhý výrečnosť. Tretí švédčina. Štvrtý kniha o premenách Bratislavy. Piaty spoločenskosť. Šiesty radosť z pohybu vonku celý rok, siedmy … V istom bode vám napadne, že unikátna kombinácia ich tvarov, farieb a vôní možno          urobí radosť nielen vám, ale aj iným…

 

Koľko rokov robíte sprievodcu po Bratislave?

Túto záhradu som otvoril domácej aj svetovej verejnosti, malým aj veľkým v roku 2004.

 

Kto alebo čo je pre vás inšpiráciou v prístupe k témam a príprave jednotlivých prehliadok? Ako nachádzate témy?

Inšpiráciou sú ľudia, pre ktorých robím prehliadky a ich vlastné „záhrady“. Vždy pred prehliadkou rozmýšľam, v akých „záhradách“ už boli, čo sa im páči, čo ich obohatí, čo ich podnieti k zamysleniu, či zabaví. Mesto Bratislava ako záhrada plná kvetov má pre každého niečo pekné, prekvapujúce či fascinujúce.

 

Ako je možné sprevádzať v toľkých jazykoch? Ako si ich udržiavate živé, aby ste nestratili odbornú terminológiu? A ako ste dospeli práve k tomuto výberu jazykov, špeciálne pre naše končiny exotickú švédčinu?

Každý kvet – jazyk si vyžaduje pravidelnú a neustálu starostlivosť. Zalievam ich aktívnym používaním. Nielen v styku s účastníkmi prehliadok, ale aj s priateľmi z príslušných krajín. „Prihnojujem“ ich čítaním kníh, časopisov a novín v origináloch. Prebytočné, napr. suché listy a zvädnuté kvety, strihám písaním jednak na zadanú tému (niekedy si účastníci prehliadok želajú napísať niečo viac k téme a poslať), jednak navrhovaním obsahov prehliadok. Čo sa týka výberu, sadil som si všetky kvety – jazyky, okrem jedného, do záhrady z vlastnej vôle podľa vlastného výberu. Väčšinou bola motiváciou racionálne nezdôvodniteľná vnútorná príťažlivosť. Švédčiny sa týkala najviac zo všetkých.

 

Stali ste sa aj iniciátorom a jedným z najaktívnejších sprievodcov v cykle tematických vychádzok Rande s mestom špeciálne pripravených pre našich nových spoluobyvateľov z Ukrajiny. Prečo je podľa vás dôležité zoznamovať ich s dejinami nášho mesta, či ukazovať deťom  históriu Bratislavy?

Ak vám váš sused násilím zoberie záhradu, ktorá je váš domov, je to jedna z najväčších možných strát. Navyše neviete, či vôbec a kedy ju dostanete späť. Potom sa na úteku náhodou či cielene dostanete do novej záhrady – miesta vášho možno nového života – Bratislavy. Je plná neznámych kvetov. Niektoré sú podobné či rovnaké ako vaše, no niektoré také odlišné, že ich ani nepokladáte za kvety. Cieľom je pomôcť objaviť spoločné a pochopiť odlišné. Len tak sa zorientujete. A začnete sa postupne stávať súčasťou mesta. Ak ste dieťa, je možné nadchnúť vás cez pozitívne tvorivé zážitky pre novú záhradu, vaše nové mesto, pre Bratislavu. Na novom mieste sa žije ľahšie a úspešnejšie so vzťahom k nemu.

 

Okrem výkladu histórie prispôsobeného deťom, účastníci vychádzok pre rodiny s deťmi nadšene oceňujú tvorivé aktivity a rôzne praktické ukážky, ktoré deťom prinášate. Nie každý sprievodca dokáže pracovať aj s detským publikom. Vyžaduje si to aj isté pedagogické zručnosti alebo podľa akých kritérií vytvárate prehliadky pre deti?

Toto je tulipán, tamto hortenzia, vpravo karafiát, dole rastú fialky, tam zase šípová ruža… Takto nie… Ale: teraz budeme záhradníci. Florianko nájde v tejto záhrade všetky žlté kvety. Iriska odmeria, aké sú vysoké. Violka nám povie, čo o tomto kvete možno vie. Každé dieťa sa podieľa na spolutvorbe prehliadky. Záhrada je Bratislava. Kvety sú jej pamiatky, história, osobnosti, ľudia, udalosti vo veľkosti a tvare primeranom malým záhradníkom.

 

V čom je podľa vás najväčší prínos tohto projektu – Rande s mestom pre ľudí z Ukrajiny?

Pocit, že začínajú byť súčasťou mesta a vytvárajú si k nemu vzťah. S každou novou kvetinou, ktorú im ukážeme.

 

Ako vnímate Bratislavu po rokoch aktívneho sprievodcovania a najmä po absorbovaní rôznorodých pohľadov a dojmov zahraničných návštevníkov z rôznych krajín na naše mesto?

Ako obrovskú záhradu plnú inšpiratívnych kvetov, ktorej krása každým rokom krok za krokom rastie a stále viac sa v nej objavujú už aj noví uvedomelí a schopní záhradníci.

 

Čo by ste Bratislave priali?

Čo najskoršie presiahnutie kritickej masy uvedomelých, organizovaných a schopných záhradníkov, ktorí si jasne uvedomujú, že kvety Bratislavy – jej história a kultúra, príroda a voda, urbanizmus a architektúra, obyvatelia a ich vzťahy  – majú hlboký a dlhodobý dopad na radosť zo života a zdravia, aj mnoho ďalšieho v našom meste, a teda tomu zodpovedajúco sa o ne starajú.