Cena Grand Prix 2022 pre Krásu nevídanú

Divadelná inscenácia Krása nevídaná získala výnimočné ocenenie Grand Prix na festivale Nová dráma/New Drama 2022. Dramaturgická rada festivalu vyberala z viac ako 70 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2021 do 28. februára 2022. Na festival bolo pozvaných 9 inscenácií.

V januári tohto roku predstavilo Divadlo P. O. Hviezdoslava premiéru inscenácie Krása nevídaná. Po hre „Sused, ktorého nechcem“ ide o druhú inscenáciu projektu Generácia Z. Autorkami sú mladé herečky Mária Schumerová, Annamária Janeková, Romana Ondrejkovičová a študentky VŠVU Ema Šútovcová, Vivien Kvasnicová, Paula Gogola. „Tvorkyňami inscenácie sú výlučne ženy. Je to výpoveď o nich samotných, ale nie je to inscenácia len o ženách pre ženy. Naopak, je určená aj mužom. Našou snahou bolo nájsť pochopenie, prienik, láskavé porozumenie a spravodlivé rozhorčenie. A to je možné práve vďaka tomu, že pomenujeme problémy, krivdy a úzkosti,“ povedala dramaturgička Valeria Schulczová. Krása nevídaná je zároveň režisérskym debutom herečky Zuzany Fialovej, ktorú šokovala európska štatistika: „Na Slovensku je 87 % dievčat nešťastných. Sme najhoršia krajina Európskej únie, čo sa týka šťastia a spokojnosti mladých dievčat. Je to šialené číslo!“

Text, scéna a kostýmy Krásy nevídanej vytvorili mladé herečky a umelkyne.

Tri silné príbehy sú výpoveďou dievčat Generácie Z. „Krása nevídaná je krehká, drsná, vtipná, extrémna, autentická a odvážna,“ zhodujú sa autorky. Práve autentickosť príbehu a skutočnosť, že herečky nehrajú predstaviteľky Generácie Z, ale sú jej súčasťou, ocenila aj medzinárodná odborná porota festivalu Nová dráma – profesor a teatrológ Patrice Pavis, novinárka a kultúrna manažérka Katarzyna Pilarska, estetička a kritička Michaela Pašteková.  Vo svojom zhodnotení porota vyzdvihla, že „inscenácia dokáže balansovať medzi smútkom, úzkosťou a iróniou bez toho, aby skĺzla do klišé. Ide o komplexné spracovanie témy, ktorému predchádzal intenzívny výskum a autorky spolupracovali so psychoterapeutkou a sociológmi.“

Krása nevídaná hovorí o tlaku spoločnosti na ženy, na zaužívané klišé, že žena má byť krásna, štíhla, milá a poslušná, ale aj milujúca partnerka, chápavá milenka a dokonalá dcéra. Nároky sú vysoké a sebavedomie žien čoraz nižšie. „Spoločenský tlak, domáce násilie, zneužívanie, postavenie žien v spoločnosti sú aktuálne nielen medzi mladými ľuďmi, ale sú pálčivé pre celú našu spoločnosť. Problémy Generácie Z boli aj pred ňou a sú aj teraz problémami nás všetkých,“ zhodla sa odborná porota na záver.

Ocenenú inscenáciu Krása nevídaná si môžete pozrieť 17., 20. a 21. júna v CO kryte DPOH. Viac informácií na www.dpoh.sk.