„Klarisky obsadíme slovenským dizajnom,“ hovorí Maroš Schmidt – riaditeľ Slovenského centra dizajnu

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu. Slovenské centrum dizajnu pri tejto príležitosti realizuje rôzne výstave, prednáškové, prezentačné, ale aj online aktivity.

V priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava sa 8. októbra uskutoční udeľovanie ocenení Národnej ceny za dizajn a 27. 10. v spolupráci s SCD pripravuje BKIS aj ďalšiu časť diskusnej relácie Klarisky diškurz. Ako zasiahla pandémia do sveta dizajnu, o Národnej cene za dizajn a ďalších aktivitách SCD sme sa rozprávali s jej riaditeľom – Marošom Schmidtom.

 

Rok 2021 je rokom slovenského dizajnu. Žiaľ, aj rokom, kedy pokračuje na celom svete boj s pandémiou. Ako pandémia ovplyvnila svet dizajnu na Slovensku? 

Pandémia zmenila všetko a všade. Na výstave DESIGN IS NOW!, ktorá sa v našej Galérii dizajnu Satelit konala od 1. júla do 2. septembra 2020, sme vystavili projekty, ktorými slovenskí tvorcovia dizajnu, firmy, i neprofesionáli reagovali na novovzniknutú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Krízový stav vtedy vytvoril rozsiahly priestor pre grafických dizajnérov, pretože bolo potrebné ľudí informovať, ako sa majú správať v čase ohrozenia. Návrhári a výrobcovia ochranných a hygienických pomôcok (rúška, štíty, dýchacie prístroje, mydlá atď.), tvorcovia hier a multimédií, aj náročných architektonických riešení reagovali rýchlo na potrebu ochrany pred šírením ochorenia. Izolácia priniesla zmeny do spoločenského aj privátneho života a orientovala ľudí na iné nové aktivity – hry, domáce učenie či pečenie chleba. Fotografi a filmári zachytili, ako sa zmeny vizuálne prejavili v exteriéri – ľudia v rúškach, prázdne ulice… Pandémia nám ukázala a ukazuje aj to, že dizajn je všade, pre všetkých a jeho základnou úlohou je pomáhať. Na Slovensku sa podľa mňa teraz na dizajn pozeráme inou optikou a vo všeobecnosti sme konečne ochotní doceniť jeho široké pozitívne dopady na hospodárstvo, ekológiu, udržateľnosť a inovácie. Nepomohla tomu však pandémia, ale to, že aj dizajnéri dokázali pružne reagovať na nové výzvy.

Do súťaže Národnej ceny za dizajn sa tento rok prihlásilo 242 projektov. Prekvapil vás tento počet? Čím to podľa vás je, že do súťaže sa hlási z roku na rok viac študentov?

Keby nebola pandémia, tak by sme s tým rátali, keďže z roka na rok sa prihlasovalo viac projektov. Vedeli sme, že mnohé odvetvia dizajnu sú zdevastované, preto nás pestrosť a počet prihlásených diel veľmi milo prekvapil. Študenti majú v rámci NCD špeciálnu kategóriu, ktorá nám ukazuje aká je budúcnosť slovenského dizajnu. Výstupy za daný semester alebo v rámci magisterského či doktorandského štúdia sú povinné, takže projektov je vždy veľa. Mňa teší, že ich kvalita má taktiež stúpajúcu tendenciu. Viac prihlásených študentských prác znamená, že čoraz viac študentov považuje NCD za atraktívnu formu svojej prezentácie.

Udeľovanie ocenení Národnej ceny za dizajn sa uskutoční 8. 10. v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava. Prečo ste si vybrali práve tento priestor?

Keďže Slovenské centrum dizajnu nedisponuje vhodným priestorom pre galavečer NCD, každý rok hľadáme zaujímavé a vhodné miesta. Od roku 1993 sme hosťovali už skoro všade, no stále nám chýbala komorná atmosféra divadla, duch histórie mesta a technické možnosti pre video stream. Toto všetko nám teraz splnilo DPOH a ústretový prístup BKIS.

V spolupráci s SCD vznikne aj ďalší diel relácie Klarisky diškurz. Prezradíte, na aké témy sa budú môcť diváci tešiť a akých hostí pozvete?

Klarisky obsadíme slovenským dizajnom. A to doslova. Diváci sa môžu tešiť nielen na dizajnérske kreslá a stolík, ale aj na čiastočný odpočet Roku slovenského dizajnu a najmä na zaujímavých hostí – laureátov Národnej ceny za dizajn, ktorých mená ešte nesmiem prezradiť.