Bratislavský chlapčenský zbor zožal úspech v Turecku

Počas vianočnej koncertnej cesty do Turecka sa členovia Bratislavského chlapčenského zboru predstavili na koncertoch v Ankare a Istanbule.

Z iniciatívy Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ankare sa Slovenská republika opäť zúčastnila v pozícii tzv. „čestnej krajiny“ 9. Medzinárodného Şefika Kutluer festivalu v Ankare (1.12.2018).  Festival, ktorého mottom je „East meets West“, už po druhý krát otváralo umelecké teleso zo Slovenska. Po vystúpení Lúčnice v minulom roku to bol tento raz 40-členný Bratislavský chlapčenský zbor s dirigentmi Mgr.art Magdalénou Rovňákovou, ArtD MgA Gabrielom Rovňákom. Ph.D.

Z Ankary odletel Bratislavský chlapčenský zbor do Istanbulu, kde 2.12.2018 vystúpil v historickom gotickom rímskokatolíckom kostole Sv. Antona z Padovy v centre Istanbulu.

Koncert svojím príhovorom otvorila ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková, ktorá práve absolvovala pracovnú návštevu v Tureckej republike. Ministerka vyzdvihla umelecký prínos zboru a jeho príspevok k zviditeľneniu našej krajiny.

Turecké i medzinárodné publikum s nadšením prijalo jedinečné predstavenie, ktorého súčasťou boli slovenské ľudové piesne, náboženské skladby i spirituály.

Mladí talentovaní speváci si získali ankarské publikum, ktoré ocenilo ich výkon formou „standing ovations“. Neskrývaný obdiv patril v tureckom jazyku spievanej štátnej hymne Tureckej republiky a ľudovej piesni v turečtine.

Na druhý deň pobytu v Istanbule sa Bratislavský chlapčenský zbor predstavil v luxusnom nákupnom centre Istinye Park, kde mladí slovenskí speváci pripravili príjemné prekvapenie stovkám nadšených divákov..

Bratislavský chlapčenský zbor vznikol v roku 1982 a dnes je súčasťou Súkromnej základnej umeleckej školy. Jeho zakladateľkou a zbormajsterkou je Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD., druhým zbormajstrom je MgA. Gabriel Rovňák, ml., Ph.D. Zbor doprevádza na klavíri koncertná klaviristka, Mgr. art. Dana Hajóssy. Teleso navštevuje 90 chlapcov vo veku 7 – 29 rokov.

Viac informácií o Bratislavskom chlapčenskom zbore.