Výstava Kedy, ak nie teraz v Klariskách

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave pripravili výstavu fotografických prác študentov dizajnu na tému apropriácií – imitácií umeleckých diel v súčasnom kontexte.  Výstava, ktorá vznikla v rámci 30. výročia štúdia dizajnu na Fakulte architektúry a dizajnu, sa uskutoční od 4. 8. – 15. 8. v kostole Klarisky a je súčasťou festivalu Kultúrne leto 2021.

 

Výstavu tvorí výber prác študentov 2. a 3. ročníka štúdia dizajnu z rokov 2017 – 2021, ktorí v rámci predmetu Fotografický dizajn pod vedením Moniky Stacho rozširujú svoje kreatívne fotografické zručnosti vzhľadom k budúcej  reprezentácii svojich produktov, čo sa za poslednú dobu stalo jednou z najdôležitejších predispozícií výbavy dizajnérov.

 

Zámerom výstavy je priblížiť ich výstupy v rámci voľného kreatívneho fotografického prístupu k vybranému obrazu spoločne s textom – sloganom, ktoré vystihujú ich súčasné myslenie, a tiež obzretie sa do minulosti vzhľadom k výberu apropriovaných diel.

 

Názov výstavy vychádza zo slov talmudu „Kto, ak nie my… Kedy, ak nie teraz…“, tiež z rovnomennej piesne Deža Ursínyho (z albumu Do tla, 1991), slová, ktoré majú nás ľudí inšpirovať k zmene sveta a tiež nám symbolicky pripomenúť vznik progresívnych začiatkov odboru, ako aj súčasnú komplikovanú situáciu pod ťarchou pandémie – vo vzdelaní, v živote, s ktorou sa musíme vysporiadať „my“ a „teraz“…

 

Námety prác sa sústreďujú na diela z dejín umenia, ktoré sú študentom dizajnu podľa vlastného výberu najbližšie. Môžeme tu teda vidieť prisvojenie si diel od Pompejí, cez renesančný šerosvit, modernu až po fotografické predlohy zo súčasnosti. Prevedenie niektorých je formálne, napriek tomu poskytuje inšpiratívny priestor pre ich vnímanie, niektoré posúvajú obrazovú hranicu a vytvárajú novú realitu, ktorú sa snažia podporiť zakomponovaným textom, ktorý nám vzhľadom k súčasnosti dopovedá príbehy o nich a možno aj o nás samých.

Z kurátorského textu: Mgr. art Monika Stacho ArtD.

 

Autori:

Zuzana Budzáková, Ráchel Dudová, Kristína Ficová, Lucia Frančeková, Anna Gergelyová, Lenka Gregová, Dávid Hidvégi, Karolína Huttová, Rebeca Ihringová, Natália Jurčíková, Róbert Kolek, Juraj Kotoč, Frederika Krištofová, Lucia Krnčanová, Klára Vivien Kubičková, Matúš Kurdel, Paulína Kvaššayová, Peter Lacko, Katarína Lešková, Eva Matišáková, Simona Matušovičová, Vladimíra Maťaššeová, Michal Meliško, Jana Michálková, Natália Mináriková, Ondrej Mitko, Lukáč Patúc, Ivana Palušová, Eva Polgáryová, Berenika Polomová, Sedrik Poturnay, Magdaléna Reháková, Jakub Saraka, Laura Sasváriová, Milan Stanco, Dáša Staššáková, Lucia Suchá, Mária Súkeníková, Natália Švabeková, Michaela Tomová, Peter Trnka, Jana Vlčková

 

Výstava Kedy, ak nie teraz

Trvanie výstavy: 4. 8. – 15. 8. 2021

Miesto: kostol Klarisky, Klariská 2

Otvorené: streda – nedeľa (14.00 – 20.00)

Kurátor a grafický dizajn výstavy: Mgr. art Monika Stacho ArtD.

Realizácia: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 

 

Viac informácií o podujatiach Kultúrneho leta na www.kulturneleto.sk