Anómia 21 – výnimočný projekt na doskách DPOH

7 divadelných hier, 7 hriechov a 21 postáv – to je výnimočný projekt Anómia 21, ktorého autorkou je vedúca divadelného úseku DPOH a úspešná scenáristka a režisérka Valeria Schulczová.

„Rozmýšľala som, ako v krátkom čase prísť s projektom, ktorý by bol zásadný pre dramaturgiu divadla a zároveň reflektoval stav spoločnosti, ktorá je vykĺbená nielen kvôli pandémii, ale i vďaka tomu ako ju zvláda manažovať naša politická reprezentácia. Spoločnosť je unavená a rozdelená ešte viac. Inými slovami, dostávame sa do stavu anómie. Z toho je aj názov projektu. A číslo 21 označuje tento rok,“ vysvetľuje V. Schulczová.

Skúška Anómia 21 v DPOH

Pod vedením dramaturgov – Dariny Abrahámovej a Romana Olekšáka vzniklo sedem pôvodných hier, ktoré autori napísali špeciálne pre DPOH. Texty do projektu začali ich autori písať v januári, skúšanie prebieha od konca apríla. Vytvoriť scénu siedmich hier na troch rôznych miestach prijala úspešná scénografka Eva Kudláčová Rácová. „Dôležité pre nás bolo vymyslieť výtvarný koncept, ktorý by prepájal jednotlivé hry, rôznorodé v témach, a rukopisoch autorov, hrajú sa v rôznych priestoroch. Najnáročnejšie bolo vymyslieť scénografiu, ktorá by bola variabilná a zároveň použiteľná pre všetky hry, aby prinášala do každého textu niečo nové, výtvarne zaujímavé a zmysluplné,“ vysvetľuje E. Rácová. Zadanie bolo jasné – vymyslieť výtvarný koncept, pre sedem súčasných hier slovenských autorov, ktoré spracovávajú tému siedmych smrteľných hriechov.

Eva Rácová vymyslela spoločný prvok spájajúci všetky hry, ktorým je kocka. Kde hľadala inšpiráciu? „Vždy hľadám inšpiráciu okolo seba. Keď som čítala text Hnev, spomenula som si na Berlínsky pomník holokaustu, pretože v tomto texte je silný obraz o obetiach pandémie. Kocky by ich mali pripomenúť, používajú sa tu aj ako urny. V ďalšej hre ich používame v rozostupoch, realitu, ktorú nám priniesla do našich životov pandémia. Celý koncept kociek je symbolom rozpadu a rozkladu, scéna nie je kompaktná, ale skladá sa z fragmentov – kociek. A z týchto fragmentov skladáme vždy niečo iné – múr, platformu, klaustrofobický rozpixelovaný svet, väzenie, kopíme ich ako znak konzumu, ktorý nás zavalí. Plníme ich vodou a rastlinami.“ No a čo bolo pre oceňovanú scénografku najväčšou výzvou pri projekte Anómia 21? „Limitovaná som bola len rozpočtom, ale v tom je to čaro, vymyslieť z mála niečo zmysluplné.“

Premiéry predstavení sa uskutočnili počas štyroch dní – 6. 6., 13. 6. a 20. 6., kedy boli uvedené vždy dve hry a v termíne 27. 6. bola po premiére hry Experti prebiehať diskusia s odborníkmi na témy rezonujúce v celom projekte Anómia 21.

Skúšky projektu Anómia 21 v DPOH.

7 príbehov, 7 smrteľných hriechov, 21 postáv