Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 25. február 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Festival mladého vína

Festival mladého vína

Mesto Bratislava pokračuje v dlhoročnej tradícii prezentovania a ochutnávania mladého vína a nadväzuje na v minulosti organizované Svätomartinské dni. Sviatok sv. Martina je totiž už od čias Rakúsko-Uhorska spájaný práve s vinárskou tradíciou.

Presne 11. novembra sa nielen u nás, ale aj v susednom Česku a Rakúsku, otvárajú prvé vína tohtoročnej úrody. „História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3 000 rokov do minulosti a dlhé storočia bol najvýznamnejším vinohradníckym regiónom Slovenska. V 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola najväčším producentom vína na území Slovenska. Hlavné mesto chce aj týmto festivalom posilňovať historické povedomie Bratislavčaniek a Bratislavčanov o tradíciách mesta a prezentovať prácu lokálnych vinárov a ich úrody,“ hovorí primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

Podľa tradície víno z úrody daného roka požehnáva cirkevný hodnostár v prvý deň festivalu. Na festivale bývajú zastúpené vína od bratislavských vinárskych spolkov.

Na Festivale mladého vína sa tradične môžete tešiť okrem vínnych trhov aj na kvízy a súťaže na tému vinárstva, koncerty, komentované prehliadky.

Viac o aktuálnom i starších ročníkoch:

Festival mladého vína 2023

Festival mladého vína 2022