Martin Záni

Lektor

Bratislavský rodák vyštudoval špeciálnu pedagogiku na PdF UK, kde absolvoval aj doktorandské štúdium (2013). Popritom pôsobil ako lektor celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania UK (2011 – 13), od roku 2013 pracuje ako sprievodca a lektor v Židovskom komunitnom múzeu a od roku 2014 pravidelne realizuje vlastivedné prechádzky aj pre Bratislavčanov.

Od roku 2020 úzko spolupracuje s BKIS – je jedným z hlasov podcastu Rande s mestom, kde poslucháčom približuje historické udalosti a jubileá viažuce sa k Bratislave. Je aj jedným z kmeňových sprievodcov v rámci cyklu tematických prehliadok Rande s mestom, ako aj autorom historických kvízov prezentovaných v rámci festivalu Kultúrne leto.

Lektorom kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stal taktiež v roku 2020 a jeho doménou je židovská história a pamiatky Bratislavy. Zaujíma sa o históriu, kultúru, architektúru a umenie.

Martin Záni