Ján Vyhnánek

Lektor, vedúci kurzu

Bratislavský rodák vyštudoval na Právnickej fakulte UK, kde pôsobil aj ako doktorand a vedecko-výskumný pracovník Katedry právnych dejín (2009 – 15). Od roku 2015 pôsobí v Encyklopedickom ústave SAV ako výstupný redaktor pre rôzne lexikálne skupiny (história, právo, výtvarné umenie a i.).

Od roku 2013 je podpredsedom a súčasne odborným garantom vlastivedných podujatí OZ Bratislavské rožky (napr. organizátor prechádzok a prednášok; spoluautor konceptu výstavy Bratislavské lido, 2015; kurátor exteriérových výstav Ján Batka a Bratislava a Ján Fadrusz a Bratislava, 2017 a 2018). Ako odborný redaktor spolupracuje od roku 2017 s portálom Pamäť mesta Bratislavy (www.pammap.sk). Od roku 2018 je externým pracovníkom BKIS, kde o. i. mesačne pripravuje podcast z výročí bratislavskej histórie a dramaturgicky zabezpečuje cykly vlastivedných prechádzok Rande s mestom a Rande s mestom pre rodiny s deťmi.

Je spoluautorom publikácie Hudobný sprievodca po Bratislave (2016), rôznych popularizačných článkov z bratislavskej histórie, ako aj virtuálnych prechádzok po divadelnej Bratislave pri príležitosti storočnice SND 

Lektorom kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stal v roku 2011 (od 2019 jeho vedúci) a zameriava sa na rodákov, významné návštevy, hudbu a hotely.