Výstava THE MENTAL UNDERGROUND
do 20. decembra Galéria pod divadlom, Laurinská 19
 
Public Spaces 2015
1. – 2. 12. 2015 Berlinka SNG
 
Požehnanie betlehemu a vianočného stromčeka
1. 12. o 15.00 h  Podbránie Primaciálneho paláca  
 
Slovenské Vianoce 1.12.
od 16.00 h Hlavné námestie  
 
SKLO - vokálna skupina
2. 12. o 17.00 h mestské hradby
 
Slovenské Vianoce 2.12.
17.00 h Hviezdoslavovo námestie
 
Sladký domov / december
2. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€, 8€ VYPREDANÉ  
 
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby
3. - 5. 12. 
 
The Hope Gospel Singers and Band
3. 12. o 17.30 h na balkóne Primaciálneho paláca V spolupráci s Bratislava Tourist Board
 
Koza rohatá / december
4. 12., 10.00 h, 14.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 5€, 4€
 
Na sv. Mikuláša
4. 12.  o 16.00 a 18.00 h  Hlavné námestie
 
Vianočná kvapka krvi
4. 12. o 7.45 h  Primaciálny palác
 
Vianočné Mosty medzi mestami
5. 12.  o 14.30 a 16.30 h  Hlavné námestie
 
Fats Jazz Band
6. 12.  o 18.30 h  Hlavné námestie
 
Mikuláš 2015
6. 12. 2015 VYPREDANÉ  
 
Mikuláš na doskách Mestského divadla
6. 12. o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 6 €
 
Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti
8. – 9. 12. 2015 Pisztoryho palác // A4 – priestor súčasnej kultúry
 
Vianoce pre seniorov
8. - 21. 12.   
 
Slovenské Vianoce 8.12.
od 16.00 h Hlavné námestie
 
Klapa Ravnica
9. 12. o 17.00 h  mestské hradby
 
Slovenské Vianoce 9.12.
17.00 h Hviezdoslavovo námestie
 
Fragile
10. 12. o 17.30 h  na balkóne Primaciálneho paláca V spolupráci s Bratislava Tourist Board
 
British International School v Bratislave
11. 12.  o 17.45 h  Hlavné námestie
 
Detské vianočné dielne
11. - 13. 12.  Primaciálny palác, Justiho sieň
 
Urban Market (Winter Edition)
11. - 13. 12.  Pisztoryho palác
 
Vianočný bazár chalaňov 2015
11. - 13. 12. V - klub, Námestie SNP 12
 
Slovenské Vianoce 11.12.
od 15.00 h Hlavné námestie
 
Close Harmony Friends
11. 12. o 19.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
 
Slovak Tango na Vianoce
12. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Salamander a Ivan Ožvát
12. 12. o 17.00 a 18.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea  
 
Slovenské Vianoce 12.12.
16.30 h Hlavné námestie
 
Tri prasiatka / december
12. 12., 14.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 5€, 4€
 
Banda
13. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Lucia na ľade
13. 12. o 17.00 h  Ľadová plocha na Primaciálnom námestí
 
Bosorky na hradbách
13. 12. o 15.00 h mestské hradby
 
koncert Vianoce v Bratislave
13. 12. o 19.00 h  Nová budova Slovenského národného divadla
 
Plné vrecká peňazí / december
13. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€ ,8€
 
Vianočný žúr chalaňov 2015
14. 12. o 19.00 h Stará tržnica Vstupné: 12.50 € - 20 € 
 
Slovenské Vianoce 15.12.
od 16.00 h Hlavné námestie
 
Slovenské Vianoce 16.12.
od 17.00 h Hviezdoslavovo námestie
 
Aj múdry schybí / december
16. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€, 8€
 
Vianoce so Slovenkou
17. 12.  o 17.00 h  Hlavné námestie
 
Hviezdy Novej scény / Spievajúce balkóny
17. 12. o 17.30 h  na balkóne Primaciálneho paláca V spolupráci s Bratislava Tourist Board
 
Slovenské Vianoce 18.12.
od 15.00 h Hlavné námestie
 
Vianočný koncert SZMB
18. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 7 €
 
BL Gospel
19. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Vianočný koncert Katky Koščovej
19. 12. 2015, o 18.00 hod Koncertná sieň Klarisky, Farská 4
 
Slovenské Vianoce / SĽUK
19. 12. o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 15 €, 12 €  VYPREDANÉ
 
Hodina deťom
19. 12. o 20.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli Eurovea
 
Muzikálové melódie
20. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Vyšla hviezda nad Betlehemom
20. 12. o 15.00 h  mestské hradby
 
Vianočný koncert Ľudovej hudby SĽUK-u
20. 12. o 20.00 h  Katedrála sv. Martina
 
A máme tu sviatky
20. 12., 17.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdolsava Vstupné: 15 €, seniori a študenti 12
 
Vyhlásenie ankety Športovec roka
21. 12. o 16.45 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 
Vianočný koncert - Adoremus a Warchalovci
26. 12. 2015 o 15.00 Dóme sv. Martina
 
KOZA ROHATÁ / január
10. 1.  o 15.00 h  Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 5 €, 4 €
 
PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ / január
14. 1.  o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 10 €, 8 €
 
SLADKÝ DOMOV / január
20. 1.  o 19.00 h  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 10 €, 8 €
 
RUSKÁ OPERETA, Metropolitný orchester Bratislava / január
24. 1.  o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 15 €, seniori a študenti 12 €
 
AJ MÚDRY SCHYBÍ / január
25. 1.  o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 10 €, 8 €
 
DOKTOR MACBETH / január
26. 1.  o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 9 €, 7 €
 
KOZA ROHATÁ, rozprávka / január
28. 1.  o 10.00 h a 13.30 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 5 €, 4 €
 
TRI PRASIATKA / január
29. 1.  o 9.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 5 €, 4 €
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.