THE MENTAL UNDERGROUND / Galéria pod divadlom
23. 9. – 31. 10. 2015 bývalý CO kryt pod MDPOH Laurinská ulica
 
Oceňované Dejvické divadlo opäť v MDPOH
5. 10. 2015 o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ, Milan Lasica, Ján Solovič, Július Satinský
6. 10., 19.00 h MDPOH
 
PREßBURGER KLEZMER BAND & GUESTS: TSVANTSIK YORN
16. 10. 2015 o 19.30 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
LÁSKA NA POVAŽÍ
18. 10., 17.00 h MDPOH
 
KOZA ROHATÁ, Róbert Mankovecký / Premiéra
24. 10. 2015 o 15.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
KOZA ROHATÁ, Róbert Mankovecký
25. 10. 2015 o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
DOKTOR MACBETH, Valeria Schulczová, Roman Olekšák
28. 10. 2015 o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
DAS GROSSMUTTERCHEN HATZ SALON ORKESTAR
9. 11. 2015 o 19.30 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
KOHELET3
13. 11. 2015 o 19.30 h Koncertná sieň Klarisky
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.