Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra - výstava
6. 3. - 31. 5. 2015 SNG
 
Kabinet Jana Švankmajera. Zbierka Ivana Melicherčíka
29. 3. 2015 – 28. 6. 2015 Danubiana Meulensteen Art Museum
 
Program A4 – priestoru súčasnej kultúry
Program na mesiac máj 2015 A4 – priestor súčasnej kultúry Karpatská 2 (YMCA) // BA
 
Program Divadla SkRAT
Program na mesiac máj 2015 A4 – priestor súčasnej kultúry Karpatská 2 (YMCA) // BA
 
Sladký domov, György Spiró
Nová divadelná hra v MDPOH!
 
Slovak Food Festival 2015
21. – 24. mája 2015 Bratislavský hrad
 
Slovenka roka 2015
Slovenské narodné divadlo
 
Parter Gallery 2015 / DAAD
26. – 31. máj 2015 Ulice Laurinská a Panská  
 
Dni architektúry a dizajnu / DAAD 2015
26. – 31. 5. 2015 Bratislava
 
Zažite deň detí v divadle!
29. 5. 2015 o 10.30 h MDPOH
 
BRaK – Bratislavský knižný festival
Pisztoryho palác 29. – 31. 5. 2015
 
Urban Market 2015 (Spring Edition) / DAAD
29. – 31. 5. 2015 Historický objekt Laurinská 19 Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Roast show Na facku s Marcelom Merčiakom
1. 6. 2015 o 20:00 h MDPOH
 
Semafor po roku v Mestskom divadle!
14. a 15. 6. 2015 MDPOH
 
Privítajme leto/Metropolitný orchester Bratislava
21. mája o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.