THE MENTAL UNDERGROUND / Galéria pod divadlom
23. 9. – 31. 10. 2015 bývalý CO kryt pod MDPOH Laurinská ulica
 
Bratislava v pohybe 2015
10. 10. 2015 o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Vynález (Automatický rozveseľovač) / Divadlo Zanzara
10. 10. 2015 o 11.00 h Stará tržnica
 
PREßBURGER KLEZMER BAND & GUESTS: TSVANTSIK YORN
16. 10. 2015 o 19.30 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
LÁSKA NA POVAŽÍ
18. 10., 17.00 h MDPOH
 
KOZA ROHATÁ, Róbert Mankovecký / Premiéra
24. 10. 2015 o 15.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
KOZA ROHATÁ, Róbert Mankovecký
25. 10. 2015 o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
DOKTOR MACBETH, Valeria Schulczová, Roman Olekšák
28. 10. 2015 o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Mesiac fotografie
Koncertná sieň Klarisky 4. - 30. 11. 
 
Do spálne vstupujte jednotlivo
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 5. 11., 19.00 h Vstupné: 13 €, 11 €
 
Koza rohatá
Mestské divadpo P.O. Hviezdoslava 8. 11., 15.00 h  12. 11., 13.30 h Vstupné: 5 €, 4 €
 
DAS GROSSMUTTERCHEN HATZ SALON ORKESTAR
9. 11. 2015 o 19.30 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Plné vrecká peňazí
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 10. 11., 19.00 h Vstupné: 10 €, 8 €
 
KOHELET3
13. 11. 2015 o 19.30 h Koncertná sieň Klarisky
 
Sladký domov
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 16. 11., 19.00 h Vstupné: 10 €, 8 €
 
Noc divadiel 2015 - Nezapadli ste?
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 21. 11. Špeciálne vstupné: 8 €
 
Slovenské vianoce
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava SĽUK 26. 11., 19.00 h Vstupné: 15 €, 12 €
 
Doktor Macbeth
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 27. 11., 9.30 h Vstupné: 9 €, 7 €
 
Tri prasiatka
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 28. 11., 15.00 h Vstupné: 5 €, 4 €
 
Galakoncert / Metropolitný orchester Bratislava
29. 11. 2015 o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.