Videl som všetky kostoly Slovenska / výstava
24. 6. – 31. 7. 2015 utorok – nedeľa / 10.00 – 17.00 Koncertná sieň Klarisky
 
Kultúrne leto v Letnej čitárni U červeného raka
program júl (1. - 31. 7. 2015) Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
 
Festival Music Square / program júl
2. 7. – 31. 7. 2015 Hlavné námestie
 
Viva Musica! festival – 11. ročník
26. 6. – 29. 8. 2015
 
Festival Eurovea / Júl
3. 7. – 31. 7. 2015 Námestie M. R. Štefánika
 
Letné Shakespearovské Slávnosti - 15.ročník
3.7. - 27.7.2015 Nádvorie Bratislavského hradu V spolupráci s...
 
Mestské divadlo v Starej tržnici
4.7. - 25.7.2015 Stará tržnica V spolupráci s Alianciou Stará Tržnica, o.z.
 
Medzinárodná Bratislava
6.7. - 26.7.2015 Cyklus programov v spolupráci s ambasádami a kultúrnymi centrami jednotlivých krajín na Slovensku
 
World Music pri Dóme / Júl
7. 7. – 28. 7. 2015 o 20.00 h San Marten Bar & Restaurant, Panská 33 V spolupráci...
 
Šermiarske utorky v Starej radnici
7.  – 21. 7. 2015 Nádvorie Starej radnice Organizátori: CORVUS
 
Medzinárodný mládežnícky hudobný festival I. - 7.ročník
9. – 11. 7. 2015 V spolupráci s Bratislava Music Agency  
 
Bratislavský organový festival - 4.ročník
12. – 21. 7. 2015 Hlavný organizátor: Občianske združenie ORGANYzácia,...
 
Hudba na Dunaji
13.7. - 27.7.2015 Loď Martin, pontón č. 52 V spolupráci s LOD – SpaP, a.s.
 
Cestovateľské kino / Júl
15.7. - 29.7.2015 o 20.30 Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea V spolupráci s CK SVET
 
Cyril a Metod - Autentický príbeh
18.7.2015. o 14.00 - 18.00 Hrad Devín V spolupráci s agentúrou...
 
Lenka Filipová / koncert
20. 7. 2015 o 20.00 h Stará tržnica
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.