Kontakt:

Ing. Katarína Švábyová
bkis@bkis.sk
+421 911 160 060

Vyhodnotenia žiadostí pre rok 2021:

 

 

  • 6.9.2021 – Hodnotiaca komisia nezasadala, k 31.8.2021 boli zaevidované 3 žiadosti o nefinančnú podporu. Dve žiadosti boli vzhľadom na termín a plnenie presunuté do spolupráce, jedna žiadosť bola presunutá do ďalšieho mesiaca vzhľadom na termín podujatia a kapacity BKIS.
  • 6.10.2021 – Výsledky žiadostí o nefinančnú podporu