BKIS pripravilo pre rok 2021 dve možnosti ako sa uchádzať o podporu kultúrnych podujatí a projektov. Na základe dlhoročných skúseností s organizovaním a podporovaním kultúrnych projektov na pôde hlavného mesta sme vytvorili nový efektívnejší a transparentnejší proces výberu žiadateľov, ktorý je zároveň v súlade s hodnotovým nastavením organizácie.

Upozorňujeme žiadateľov, že podujatia je nutné plánovať v súlade s opatreniami platnými pre daný región uvedenými v Covid Automate.

Bližšie informácie k možnostiam plánovania podujatí s ohľadom na vývoj situácie nájdete v Semafore pre kultúrne podujatia.

Nefinančná podpora

 • pre každé podujatie je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť
 • zasielanie žiadostí do 30. septembra 2021
 • žiadosť musí byť viazaná na konkrétne podujatie/projekt
 • žiadosti vyhodnocuje komisia tvorená odborníkmi z oblasti kultúry
 • žiadosti vyhodnocujeme jedenkrát mesačne (prvý týždeň v mesiaci)
 • na žiadosť odpovieme do 5 pracovných dní od rozhodnutia hodnotiacej komisie
 • podpora je vhodná pre komunitné projekty a podujatia
 • BKIS vystupuje len ako dodávateľ služieb a inventáru, ktoré má v majetku
 • BKIS nevstupuje do podujatia/projektu autorským vkladom

Spolupráca s BKIS

 • pre každé podujatie je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť
 • zasielanie žiadostí do 30. septembra 2021
 • žiadosť nemusí byť viazaná na konkrétne podujatie/projekt
 • žiadosti vyhodnocuje manažment BKIS
 • žiadosti vyhodnocujeme jedenkrát týždenne (zvyčajne každý pondelok)
 • na žiadosť budeme reagovať do 10 pracovných dní od jej obdržania
 • vyvážené plnenia BKIS a partnera
 • BKIS vystupuje aj ako dodávateľ služieb a inventáru, ktoré nemusí mať v majetku
 • BKIS môže vstupovať do podujatia/projektu aj autorským vkladom

Vyhodnotenia žiadostí:

 

 

 • 6.9.2021 – Hodnotiaca komisia nezasadala, k 31.8.2021 boli zaevidované 3 žiadosti o nefinančnú podporu. Dve žiadosti boli vzhľadom na termín a plnenie presunuté do spolupráce, jedna žiadosť bola presunutá do ďalšieho mesiaca vzhľadom na termín podujatia a kapacity BKIS.