Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 25. september 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian
FB_page-cover_2050x780@2x (1)

V marci 2021 zverilo Mestské zastupiteľstvo Hl. mesta SR Bratislavy objekt bývalého kina Zora na Okružnej ulici 1 v Trnávke mestskej časti Ružinov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

 

Radi by sme tento priestor v spolupráci s Vami priviedli späť k životu a naplnili ho kultúrno-komunitnými aktivitami, ktoré budú slúžiť predovšetkým Vám.

Aktuálne prebiehajú rekonštrukcie strechy objektu. Ohľadom ďalších plánovaných aktivít Vás budeme včas informovať.

Vaše podnety môžete posielať na zora@bkis.sk.

Participatívne stretnutie “Ako rastie Zora”

Na ďalšom participatívnom stretnutí (21. 9. 2022) k budúcemu fungovaniu Kina Zora sme si vyhodnotili výsledky predchádzajúcich aktivít.

Náš formulár zo začiatku roka vyplnilo takmer 150 miestnych obyvateľov a mnohí ďalší sa zúčastnili aj aprílového stretnutia počas Bratislavských mestských dní. Ukázalo sa, že prevádajú želania prinavrátiť do areálu kultúrne aktivity, ktoré podľa našich výsledkov obyvateľom Trnávky a okolia v ich susedstve chýbajú, ale aj špecifické želania ako napríklad vytvoriť kaviareň, priestor pre aktivity s deťmi a seniormi, či nadviazať na filmové premietania. Teší nás, že Trnávka má v sebe silnú susedskú komunitu, ktorá chce mať príležitosť ďalej sa rozvíjať a kultúrne vyžiť.

 

Fotografie: Archív BKIS – Ema Lančaričová

Diskusné dopoludnie v ZORE

V spolupráci s oddelením kultúry hlavného mesta SR Bratislava sme sa s vami stretli na participatívnom stretnutí k téme budúceho využitia bývalého Kina ZORA v miestnej časti Trnávka v nedeľu 24. 4. 2022 počas Bratislavských mestských dní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do živej diskusie a prispeli svojimi podnetmi a nápadmi.

 

Fotografie: Archív BKIS – Ema Lančaričová

Výsledky vyzbieraných podnetov od miestnych obyvateľov zo zimného zberu dotazníkov

História legendárneho Kina Zora

Viete, aký je príbeh legendárneho Kina Zora a čo všetko má za sebou? Ivor Švihran už viac ako 10 rokov organizuje komentované prehliadky po mestských častiach a odhaľuje zaujímavosti mesta, o ktorých netušia ani mnohí Bratislavčania a Bratislavčanky.