FB_page-cover_2050x780@2x (1)

V marci 2021 zverilo Mestské zastupiteľstvo Hl. mesta SR Bratislavy objekt bývalého kina Zora na Okružnej ulici 1 v Trnávke mestskej časti Ružinov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

 

Radi by sme tento priestor v spolupráci s Vami priviedli späť k životu a naplnili ho kultúrno-komunitnými aktivitami, ktoré budú slúžiť predovšetkým Vám. Ohľadom ďalších plánovaných aktivít Vás budeme včas informovať.

 

Zatiaľ sa môžete so Zorou a jej príbehom zoznámiť prostredníctvom našej video vychádzky.

Diskusné dopoludnie v ZORE

 

V spolupráci s oddelením kultúry hlavného mesta SR Bratislava sme sa s vami stretli na participatívnom stretnutí k téme budúceho využitia bývalého Kina ZORA v miestnej časti Trnávka v nedeľu 24. 4. 2022 počas Bratislavských mestských dní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do živej diskusie a prispeli svojimi podnetmi a nápadmi.

 

Fotografie: Archív BKIS – Ema Lančaričová

Výsledky vyzbieraných podnetov od miestnych obyvateľov zo zimného zberu dotazníkov