Rande s mestom: Židovskí architekti – spolutvorcovia modernej architektúry okolo Námestia SNP

14. 5. 2022, sobota, 14:00
so sprievodcom Pavlom Šimove

Ako perly náhrdelníka skrášľujú Námestie SNP a okolie diela nadaných židovských architektov medzivojnového obdobia. Sú dôkazom úžasnej kultúrnej pestrosti a tolerancie mesta Bratislava v období, keď sa susedné štáty postupne stávali totalitnými. Žiaľ väčšina týchto spolutvorcov výzoru našej dnešnej Bratislavy tragicky zahynula, bola zavraždená alebo musela emigrovať v dôsledku prenasledovania Slovenským štátom/Slovenskou republikou a Veľkonemeckou ríšou. Práve dnes je dôležité pripomenúť si ich osudy a tvorbu a uvedomiť si, čo sa môže zopakovať, ak sa za zachovanie slobody a demokracie nezasadíme včas a rozhodne.