Rande s mestom: Z Hurbanovho námestia po Konventnú

10. 9. 2022, sobota, 17:00
so sprievodcom Zsoltom Lehelom

Prechádzková trasa s legendárnym pánom sprievodcom Zsoltom Lehelom ponúka architektonickú a historickú pestrosť zážitkov. Oživená bude aj pripomenutím si viacerých osobností z danej lokality – Hurbanovo námestie – Zámocká ulica, Soferove schody, Panenská ulica, Lýcejná, či Konventná ulica.