Rande s mestom: Z Grösslingovej po Grössling

14. 9. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Katarínou Čatlošovou

Vychádzku začneme pohľadom do histórie vychýreného gymnázia na Grösslingovej ulici. Priblížime si, kto stál za stavbou secesného kostolíka sv. Alžbety v jeho susedstve. Nevynecháme ani pôsobisko J.W. Kempelena na Dunajskej ulici. Budeme prechádzať miestami, kde vyrastal a žil humorista Július Satinský. Nazrieme do Liga pasáže a v závere sa opäť ocitneme pred Grösslingom. Viete kde? Príďte sa presvedčiť.

Prihlasovací formulár: 14. 9. 2022, streda, 17:00 

     

    ?

    ?

    povinné údaje

    Kapacita sa naplnila. Prihlasovanie pre daný termín je ukončené.