Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom_Vznik evanjelickej cirkvi

Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (Dišputa o moci odpustkov) známa tiež ako 95 téz je zoznam návrhov pre akademickú rozpravu, ktoré dňa 31. októbra 1517 publikoval Martin Luther, profesor morálnej teológie na Univerzite vo Wittenbergu v Nemecku. Týmito 95 tézami sa mala začať reformácia, rozkol v katolíckej cirkvi, ktorý navždy zmenil Európu. Ako dlho trvalo, kým sa Lutherove myšlienky dostali do Bratislavy? Viete, kde stáli prvé modlitebne evanjelikov v Bratislave a aký bol postoj bratislavskej mestskej rady k novému vyznaniu?

Sprievodca: Ivan Chylák

Prihlasovací formulár: 25. 2. 2023, sobota, 14:00 

  Odhlásenie sa z podujatia

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.