Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 16. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Vianoce v Presporku

Rande s mestom: Vianoce v Prešporku

24. 12. 2022, sobota, 11:00 / pozor zmena času
so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou

Na vianočných tradíciách Prešporka sa podpisovala rôznorodosť jeho obyvateľov,
a tak sa tu stretávali zvyky nemeckého, maďarského, slovenského i židovského obyvateľstva. Dôležitú úlohu počas týchto sviatkov zohrávala aj Dunaj. Ako vyzeral štedrý deň obyvateľov mesta v minulosti sa dozviete na vychádzke s legendárnou
a najstaršou aktívnou pani sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.

Trasa vychádzky je BEZBARIÉROVÁ.

*V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
o mieste stretnutia, napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk

 

Prihlasovací formulár: 24. 12. 2022, sobota, 11:00 / pozor zmena času

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 21 times.

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.