Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 25. február 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Radne s mestom: Veda v bratislavskej histórii

Počas prehliadky bude priblížený vývoj vedy v Bratislave a jej najdôležitejší zastupitelia, od alchymistov cez najstaršiu Slovenskú univerzitu až po založenie známej Univerzity Komenského.

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprievodkyňa: Michaela Józsová

 

Prihlasovací formulár: 22. 7. 2023, sobota, 17:00

  Odhlásenie sa z podujatia

   

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.