Rande s mestom: Veda v bratislavskej histórii

Radne s mestom: Veda v bratislavskej histórii

Počas prehliadky bude priblížený vývoj vedy v Bratislave a jej najdôležitejší zastupitelia, od alchymistov cez najstaršiu Slovenskú univerzitu až po založenie známej Univerzity Komenského.

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprievodkyňa: Michaela Józsová

Termín: 23. júla 2023