Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 4. december 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Tilgner – Fadrusz – Rigele – Kühmayer

Štyria významní sochári prelomu 19. a 20. storočia, ktorí zanechali svoje diela nielen u nás, ale aj v susedných krajinách. Každý mal vlastný jedinečný rukopis, no spájalo ich práve spoločné rodisko, ktorým bola Bratislava, vtedajší Prešporok. Pripomeňme si spoločne ich najznámejšie diela, ktoré dodnes skrášľujú naše hlavné mesto, ale aj tie, ktoré sa nenávratne stratili v minulosti.

Sprievodkyňa: Monika Výbochová

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ.

Prihlasovací formulár: 20. 5. 2023, sobota, 14:00 

  Odhlásenie sa z podujatia

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.