Rande s mestom: Talentovaní gymnazisti, odvážni lyceáni

Rande s mestom: Talentovaní gymnazisti, odvážni lyceáni

Mnohých talentovaných a odvážnych študentov z katolíckeho gymnázia aj z evanjelického lýcea v Prešporku vyformovali najmä ich učitelia. Patria k nim najmä hudobný pedagóg Heinrich Klein, židovský rabín a učiteľ Chatam Sófer, národnobuditeľský pedagóg Ľudovít Štúr, pedagóg matematiky a fyziky Fridrich Dohnány, historik a vysokoškolský pedagóg Tivadar Ortvay, profesor fyziky a matematiky Virgil Klatt a v neposlednom rade aj priekopník pôrodníckeho vzdelávania žien Ján Ambro. Spoločne so svojimi žiakmi ovplyvnili naše dejiny. Príďte na prechádzku do niekdajšieho Ferdinandovho mesta a spoznajte ich osudy a školy.

Sprevádza: Katarína Králiková

Termín: 30. augusta 2023

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ, jej súčasťou sú schody.