Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 28. september 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Talentovaní gymnazisti, odvážni lyceáni

Mnohých talentovaných a odvážnych študentov z katolíckeho gymnázia aj z evanjelického lýcea v Prešporku vyformovali najmä ich učitelia. Patria k nim najmä hudobný pedagóg Heinrich Klein, židovský rabín a učiteľ Chatam Sófer, národnobuditeľský pedagóg Ľudovít Štúr, pedagóg matematiky a fyziky Fridrich Dohnány, historik a vysokoškolský pedagóg Tivadar Ortvay, profesor fyziky a matematiky Virgil Klatt a v neposlednom rade aj priekopník pôrodníckeho vzdelávania žien Ján Ambro. Spoločne so svojimi žiakmi ovplyvnili naše dejiny. Príďte na prechádzku do niekdajšieho Ferdinandovho mesta a spoznajte ich osudy a školy.

Sprevádza: Katarína Králiková

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ, jej súčasťou sú schody.

 

Prihlasovací formulár: 30. 8. 2023, streda, 17:00

  Odhlásenie sa z podujatia

   

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.