Rande s mestom: Symbol alebo dekorácia

Rande s mestom: Symbol alebo dekorácia

Pošliapaný had ako víťazstvo nad hriechom, lev ako symbol moci a spravodlivosti, porazený drak ako víťazstvo dobra nad zlom a kohút ako symbol ostražitosti? Sú zvieratá v uliciach nášho mesta skutočne atribútmi svätých a symbolmi, alebo jednoducho iba dekoráciou podlá umelcovho vkusu? Kde všade sa tieto zvieracie motívy dajú nájsť a aký význam skrývajú, si povieme na sobotnej prehliadke.

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprevádza: Karin Stašková

Termín: 13. januára 2024