Rande s mestom: Svojrázne susedstvá

6. 8. 2022, sobota, 17:00
so sprievodcom Zsoltom Lehelom

Suché mýto a fontána “Zem-planéta mieru”, prezidentský palác a poľný vojenský cintorín, pomník Jozefa Haydna a školská budova z roku 1892, slobodomurárska lóža a firemný dom Alexandra Feiglera, dve desiatky profesií v kamenných reliéfoch, prevrátená pyramída a výškový dom, Biatec a guvernér SNB, pamätná skala Karla Kryla a rozobraté pamätníky, letné sídlo arcibiskupa a dielne barokového sochára, fontána “Radosť zo života” a zmiznuté dielo talianskeho profesora “Ruky hojnosti”, Aleja prezidentov a jazdecká socha kráľovny, Štefánikova pamätná ruža a včelín v prezidentskej záhrade – tieto a mnohé iné myšlienkové a faktografické prepojenia spestria vychádzkovú trasu s legendárnym Zsoltom Lehelom.