Rande s mestom špeciál pre nepočujúcich: Od Akadémie po Univerzitu

19. 11. 2022, sobota, 11:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou

prehliadka tlmočená do slovenského posunkového jazyka

Ako fungovala najstaršia škola v Bratislave? Ktoré historické budovy sa premenili na školy? Čo menil na lýceu rektor Matej Bel? Aké reformy testovala Mária Terézia na šľachtickej škole v Prešporku? Čím je výnimočný príbeh založenia Univerzity Komenského? Príďte spoznať dejiny vzdelávania v Bratislave od stredoveku po vznik Československa. Teší sa na vás sprievodkyňa Katarína Králiková.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V spolupráci s Posunky.online OZ