Rande s mestom: Jarmoky a trhy v Prešporku

26. 11. 2022, sobota, 11:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou

prehliadka tlmočená do slovenského posunkového jazyka

Pozývame vás na prehliadku o dejinách nakupovania v Bratislave. Bratislava vznikla na križovatke obchodných ciest. Jarmoky, trhy a obchodovanie tvoria významnú súčasť dejín mesta. Pred 680 rokmi získala Bratislava prvé privilégium konať jarmok pod ochranou kráľa. Odvtedy sa konali jarmoky každý rok.
A postupne aj čoraz častejšie. Neskôr pribudli aj potravinové trhy.
Do mesta prichádzali predávajúci z cudzích krajín a kupujúci z celého okolia,
a aj komedianti a zlodeji. V 20. storočí postavili kryté tržnice a obchodné domy
s výťahom a so samoobsluhou. Od konca 20. storočia sa tu konajú aj vianočné trhy. Prehliadka sa koná v okolí práve otvorených Vianočných trhov 2022. Sprievodkyňa Katarína Králiková a tlmočník do posunkového jazyka Dávid Marko sa už tešia, ako vám o to všetkom povedia viac.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V spolupráci s Posunky.online OZ