Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Jarmoky a trhy v Prešporku
26. 11. 2022, sobota, 11:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou
prehliadka tlmočená do slovenského posunkového jazyka

Pozývame vás na prehliadku o dejinách nakupovania v Bratislave. Bratislava vznikla na križovatke obchodných ciest. Jarmoky, trhy a obchodovanie tvoria významnú súčasť dejín mesta. Pred 680 rokmi získala Bratislava prvé privilégium konať jarmok pod ochranou kráľa. Odvtedy sa konali jarmoky každý rok.
A postupne aj čoraz častejšie. Neskôr pribudli aj potravinové trhy.
Do mesta prichádzali predávajúci z cudzích krajín a kupujúci z celého okolia,
a aj komedianti a zlodeji. V 20. storočí postavili kryté tržnice a obchodné domy
s výťahom a so samoobsluhou. Od konca 20. storočia sa tu konajú aj vianočné trhy. Prehliadka sa koná v okolí práve otvorených Vianočných trhov 2022. Sprievodkyňa Katarína Králiková a tlmočník do posunkového jazyka Dávid Marko sa už tešia, ako vám o to všetkom povedia viac.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V spolupráci s Posunky.online OZ

*V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
o mieste stretnutia, napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk

 

Prihlasovací formulár: 26. 11. 2022, sobota, 11:00

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 12 times.