Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 28. september 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom špeciál: Námestie slobody

Dnešná podoba Námestia slobody je prevažne výsledkom architektonických smerovaní 20. storočia. Monumentálne stavby Poštového paláca, univerzitné budovy STU obklopujúce znovuotvorenú fontánu Družba a niekdajšie súsošie Klementa Gottwalda dopĺňajú historickú budovu Úradu vlády na severnej strane námestia.
Čomu ale pôvodne slúžila budova Úradu vlády? Čo sa stalo s monumentálnym súsoším? A odkiaľ pochádza starý názov námestia Firšnál či Sahara? Aj to sa dozviete počas prehliadky Námestia slobody.

Sprievodkyňa: Katarína Čatlošová

 

Vychádzka je súčasťou podujatia: Fontána znovu ožije! Slávnostné spustenie fontány na Námestí slobody po 16-tich rokoch

Registrácia účastníkov nie je nutná. Stretnutie záujemcov o výklad bude na Námestí slobody na stanovišti č. 13.