Rande s mestom: Šľachtici z Rače

Rande s mestom: Šľachtici z Rače

Prečo sa Kollonichova kúria volá, tak ako sa volá? Odkiaľ pochádzal prvý evanjelický kazateľ v mestečku Rača? A kto bol nenávidený gróf Keglevich? Život v zemepanskom mestečku Récse, (Ratzersdorf, Rathsdorf) v 16. a na začiatku 17. storočia na príklade troch vybraných historických postáv. Aké boli ich radosti a starosti a čím sa zapísali do dejín Rače?

Sprevádza: Ivan Chylák

Termín: 26. augusta 2023

Trasa vychádzky je bezbariérová.