Rande s mestom: Silvestrovská

31. 12. 2022, sobota, 14:00 
so sprievodkyňou Ľubomírou Černákovou

Pozývame vás na vychádzku venovanú rozlúčke so starým a vítaniu nového roka, na ktorej sa nielen symbolicky prejdeme medzi Starým a Novým mostom, dnes Mostom SNP. Na trase od Rybného námestia po divadlo Aréna vám porozprávame o dávnych prešporských aj bratislavských Silvestroch a novoročných oslavách a o slávených aj neslávne slávnych dvojkových výročiach.

Trasa vychádzky NIE JE bezbariérová.