Rande s mestom: Richtár Jakub v gotickom Prešporku

2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou

Na prehliadke sa dozviete, ako richtár Jakub I. (13. storočie) a jeho vnuk richtár Jakub II. (14. storočie) formovali dejiny mesta Prešporok.  Život mešťana Wocha a jeho susedov z gotických meštianskych domov za čias richtára Jakuba vám priblíži sprievodkyňa Katarína Králiková.

Trasa vychádzky je bezbariérová.