Rande s mestom: Richtár Jakub v gotickom Prešporku

8. 10. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou

Na prehliadke sa dozviete, ako richtár Jakub I. (13. storočie) a jeho vnuk richtár Jakub II. (14. storočie) formovali dejiny mesta Prešporok.  Život mešťana Wocha a jeho susedov z gotických meštianskych domov za čias richtára Jakuba vám priblíži sprievodkyňa Katarína Králiková.

Trasa vychádzky je bezbariérová.

Prihlasovací formulár: 8. 10. 2022, sobota, 14:00 

     

    ?

    ?

    povinné údaje

    This form can be submitted up to 1 times.