Rande s mestom: Renesančná Bratislava

Rande s mestom: Renesančná Bratislava

PETRVS S(ANCTAE) R(OMANAE) E(CCLESIAE) CARDINALIS PAZMANI / ARCHIEP(ISCOPUS) STRIGON(IENSIS) HOC CLAVSTRVM / RVINOSVM DIRVIT A FVNDAMENTIS AD SVMITATEM DEDVXIT
– tak znie časť nápisu na portáli kláštora klarisiek, ktorý informuje, že stavbu začal ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány. Nenápadná budova kláštora je jedným z najčistejších prejavov renesančnej architektúry v Bratislave. Na vychádzke sa dozviete, čo je to renesancia, kto ju do Uhorského kráľovstva priniesol, aj na koľkých miestach je možné nájsť renesančnú architektúru v Bratislave.

Sprievodca: Ivan Chylák

Termín: 13. 5. 2023

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ.