Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 4. december 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Renesančná Bratislava

PETRVS S(ANCTAE) R(OMANAE) E(CCLESIAE) CARDINALIS PAZMANI / ARCHIEP(ISCOPUS) STRIGON(IENSIS) HOC CLAVSTRVM / RVINOSVM DIRVIT A FVNDAMENTIS AD SVMITATEM DEDVXIT
– tak znie časť nápisu na portáli kláštora klarisiek, ktorý informuje, že stavbu začal ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány. Nenápadná budova kláštora je jedným z najčistejších prejavov renesančnej architektúry v Bratislave. Na vychádzke sa dozviete, čo je to renesancia, kto ju do Uhorského kráľovstva priniesol, aj na koľkých miestach je možné nájsť renesančnú architektúru v Bratislave.

Sprievodca: Ivan Chylák

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ.

Prihlasovací formulár: 13. 5. 2023, sobota, 14:00 

  Odhlásenie sa z podujatia

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.